Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca

Opublikowano: 31.12.2013

Spotkanie z człowiekiem. Co ja mogę z tego mieć?

Meeting the human. What can I get out of it? OncoReview 2013; 4(12): 283-285. DOI:
STRESZCZENIE

Coraz częściej na konferencjach onkologicznych pojawiają się osoby reprezentujące głos pacjentów. Pragną one zwrócić naszą uwagę na inne niż medyczne aspekty choroby nowotworowej. Powinniśmy pamiętać, jak ważne jest w naszym zawodzie zwrócenie się ku wartościom humanistycznym. Pomaga to lepiej zrozumieć naszych chorych i czerpać głęboką satysfakcję z wykonywania naszego zawodu.

ABSTRACT

Recently patients representatives are more often invited to oncological congresses. They would like to draw attention of the medical society to other than medical problems of people with cancer. Doctors should remember how important the human factor is in medical treatment. It helps to understand the needs and expectations of our patients. Such approach makes also our work more satisfactory.

POPRZEDNIE NUMERY