Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż

Opublikowano: 31.12.2013

Mięsakorak trzonu macicy jako trzeci nowotwór pacjentki – opis przypadku i omówienie aktualnych zaleceń postępowania

Carcinosarcoma of the uteri as a third diagnosed malignancy – case report and the review of treatment modality OncoReview 2013; 4(12): 274-277. DOI:
STRESZCZENIE

Mięsakorak trzonu macicy należy do nabłonkowych nowotworów macicy. Ma on agresywny przebieg i niekorzystne rokowanie. Zastosowanie leczenia uzupełniającego może poprawić rokowanie. Obecnie zalecanym schematem chemioterapii jest protokół zawierający paklitaksel i ifosfamid. Trwają liczne badania mające wskazać najskuteczniejszą opcję leczenia. Badania II fazy udokumentowały skuteczność schematu opartego na taksanach i pochodnych platyny przy stosunkowo małej jego toksyczności. Współistnienie kilku niezależnych nowotworów jest rzadkie. U opisanej pacjentki stwierdzono zachorowanie na trzy niezależne nowotwory: raka nerki, raka piersi i mięsakoraka trzonu macicy.

ABSTRACT

Uterine carcinosarcoma is a rare epithelial malignant neoplasm. It is aggressive uterine cancer with poor survival rates. The use of adjuvant treatment seems to be beneficial. Chemotherapy should be based on paclitaxel and ifosfamide. There are ongoing clinical trials to identify potentially more active agents. The GOG phase II trial evaluating paclitaxel and carboplatin have demonstrated significant activity and acceptable toxicity. Multiple primary malignancies are diagnosed rarely. The presented patient was treated because of three independent malignancies: kidney, breast cancer and uterine carcinosarcoma.

POPRZEDNIE NUMERY