Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Małgorzata Kuc-Rajca, Tadeusz Pieńkowski, Anna Walaszkowska-Czyż

Opublikowano: 28.06.2013

Rola lapatynibu w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi

The role of lapatinib in HER2-positive breast cancer OncoReview 2013; 2(10): 104-107. DOI:
STRESZCZENIE

Rak piersi z nadekspresją receptora HER2 lub amplifikacją jego genu stanowi ok. 25–30% zachorowań i wiąże się z bardziej agresywnym przebiegiem i gorszym rokowaniem. Wprowadzenie trastuzumabu – pierwszego leku celowanego ukierunkowanego na zewnątrzkomórkową domenę receptora HER2 – poprawiło skuteczność leczenia. Mimo pierwotnej odpowiedzi na leczenie dochodzi do wytworzenia oporności i progresji choroby. Drugim lekiem wpływającym na receptor HER2 jest lapatynib. Nie stwierdzono krzyżowej oporności między obydwoma lekami. Lapatynib to odwracalny inhibitor kinazy tyrozynowej dwóch receptorów EGFR i HER2. Na podstawie badań klinicznych udowodniono jego skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi.

ABSTRACT

HER2 positive breast cancer presents 25–35% of newly diagnosed cases and is associated with more aggressiveness and poorer prognosis. The anti-HER2 monoclonal antibody trastuzumab improved the outcome of women with HER positive breast cancer. Despite the primary effectiveness resistance to trastuzumab occurs. The second drug which interacts with HER2 receptor is lapatinib. There is no cross resistance between both drugs. Lapatinib is dual, reversible tyrosin kinase inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) and human epidermal growth factor receptor type 2 (HER2). Based on the results of the clinical trials the efficacy and safety of lapatinib was confirmed.

POPRZEDNIE NUMERY