Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Opublikowano: 29.03.2013

Sprawozdanie z kursu Advanced Course In Diagnosis and Treatment of NET’S zorganizowanego przez Klinikę Onkologii Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali (Szwecja) w dniach 26–28 listopada 2012 r.

Report on Advanced Course In Diagnosis and Treatment of NET’S OncoReview 2013; 1(9): 51-16. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY