Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Norbert Szaluś, Mirosław Dziuk

Opublikowano: 30.12.2011

Terapie celowane wysoko zróżnicowanych guzów neuroendokrynnych

Target therapy of well-differentiated neuroendocrine tumors OncoReview 2011; 4(4): 272-278. DOI:
STRESZCZENIE

Guzy neuroendokrynne (NETs, neuroendocrine tumors) stanowią heterogenną grupę nowotworów o różnej biologii i rokowaniu. Terapia zaawansowanych raków neuroendokrynnych jest ograniczona. Leczenie chirurgiczne, bezpośrednia terapia dowątrobowa i chemioterapia systemowa wykazują minimalny efekt. Analogi somatostatyny w chwili obecnej są stosowane przede wszystkim w opanowywaniu objawów klinicznych związanych z zespołem rakowiaka. Pomyślne wyniki znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny i inhibitorów naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz inhibitorów mTOR (mammalian target of rapamycin) dają nowe możliwości w terapii zaawansowanych NETs.

ABSTRACT

Neuroendocrine tumors (NETs) are a heterogenous group of malignancies with variable prognosis and response to treatment. Treatments for advanced neuroendocrine tumors were, until recently, rather limited. Surgery and liver directed therapy both have relatively limited impact, and systemic cytotoxic chemotherapy has minimal efficacy. Somatostatin analogs have been used for years to control disease and neuroendocrine symptoms, without cytotoxic intent. Promising results have emerged from studies evaluating radiolabeled somatostatin analogs and inhibitors of the vascular endothelial growth factor and mammalian target of rapamycin pathways.

POPRZEDNIE NUMERY