Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Ożga, Grzegorz Zieliński, Łukasz Konecki, Marta Mazur, Przemysław Witek

Otrzymano/Received: 18.03.2018. Zaakceptowano/Accepted: 30.05.2018.

Współczesne metody diagnostyki i leczenia zespołu Nelsona

Current diagnosis and treatment of Nelson’s syndrome OncoReview 2018; 2(30): 48-53. DOI: 10.24292/01.OR.300518
STRESZCZENIE

Zespół Nelsona to rzadka jednostka chorobowa wynikająca z rozwoju hormonalnie czynnego guza przysadki produkującego ACTH, który może się rozwinąć po całkowitej obustronnej adrenalektomii (TBA) u pacjentów z chorobą Cushinga. Charakterystycznymi objawami są hiperpigmentacja skóry oraz podwyższone stężenie ACTH w surowicy. W opracowaniu przedstawiono współczesne metody diagnostyczne i sposoby leczenia zespołu Nelsona z uwzględnieniem metod chirurgicznych, radioterapii oraz leczenia farmakologicznego.

ABSTRACT

Nelson’s syndrome is a rare condition of enlarging pituitary mass lesion producing ACTH that can develop after total bilateral adrenalectomy (TBA) in patients with Cushing’s disease. It is characterized by hyperpigmentation of the skin and mucous membranes and elevated plasma levels of ACTH. In this clinical review, the diagnosis and treatment strategies of patients with Nelson’s syndrome including surgery, radiation, and pharmacotherapy are presented.

POPRZEDNIE NUMERY