Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Wojciech Poborski

Opublikowano: 30.09.2011

Jak planuję hormonoterapię u chorego z rakiem gruczołu krokowego – spojrzenie eksperta

Planning hormonal therapy in prostate cancer patients – expert view OncoReview 2011; 3(3): 184-189. DOI:
STRESZCZENIE

Rak gruczołu krokowego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stał się jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn oraz jedną z głównych przyczyn zgonów na nowotwory. Ponieważ jest nowotworem hormonozależnym, od lat 40. XX wieku leczy się go przy użyciu preparatów hormonalnych. Obecnie najczęściej stosowana jest blokada hormonalna z użyciem analogów LHRH w leczeniu przerzutowego raka gruczołu krokowego. Terapia hormonalna może być stosowana w wielu etapach leczenia tego nowotworu, od leczenia neoadiuwantowego przed radioterapią, uzupełniającego po radioterapii lub leczeniu operacyjnym, do leczenia po niepowodzeniach terapii radykalnych. Po progresji po leczeniu hormonalnym możliwe jest uzyskanie odpowiedzi terapeutycznej na leczenie kolejnego rzutu.

ABSTRACT

In last decades prostate cancer became one of the most common cancers in the World, and one of the most common cancer death diagnosis. As a hormone-dependent entity for almost 70 years prostate cancer is treated with hormonal manipulation. At present hormonal blockade with LHRH analogues is used in therapy of the advanced prostate cancer, however hormonal manipulation is useful in different stages of disease from neoadjuvant setting prior to radiotherapy, adjuvant therapy post surgery or radiotherapy and in relapses after radical treatment. Post progression on the hormonal therapy next line hormone manipulation may result in objective response.

POPRZEDNIE NUMERY