Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Nasierowska-Guttmejer

Otrzymano/Received: 20.08.2017. Zaakceptowano/Accepted: 31.08.2017.

Co się zmieniło w diagnostyce patomorfologicznej nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego w 2017 r.?

Changes in the pathomorphological diagnosis of gastrointestinal neuroendocrine neoplasms in 2017 OncoReview 2017; 3(27): 109-115. DOI: 10.24292/01.OR.310817
STRESZCZENIE

Zmiany wprowadzone w klasyfikacjach WHO 2017 i TNM 2017 są następujące: 1. Wyodrębnienie nowej grupy guzów NET G3 z grupy raków neuroendokrynnych (NEC G3) o morfologii wysoko zróżnicowanych guzów neuroendokrynnych z indeksem proliferacyjnym powyżej 20% i ponad 20 figurami podziału w 10 dużych polach widzenia. 2. Podział nisko zróżnicowanych guzów neuroendokrynnych (PD NET) z indeksem proliferacyjnym Ki-67 powyżej 20% na 2 grupy różniące się stopniem zróżnicowania i rokowaniem: NET G3 i NEC. 3. Wprowadzenie terminu MINEN zamiast MANEC do określenia nowotworów mieszanych. 4. Weryfikacja kryteriów oceny stopnia histologicznej dojrzałości nowotworów (cechy G). 5. Ustalenie kryteriów stopniowania systemu TNM AJCC/UICC 2017 opartego na zaleceniach ENETS.

ABSTRACT

The following changes were introduced in 2017 WHO and TnM classifications: 1. a new group of well-differentiated neuroendocrine tumors with the proliferation index of more than 20% and mitotic count of 20 per 10 hpf (NET G3), formerly classified under neuroendocrine carcinomas (NEC G3) 2. the division of poorly differentiated neuroendocrine tumors (PD NET) with the Ki-67 index of more than 20% into two groups in terms of the degree of differentiation and prognosis: NET G3 and NEC. 3. the replacement of MANEC with MINEN within the mixed group 4. the verification of histological grading (G) criteria 5. new TNM staging criteria, based on ENETS guidelines.

POPRZEDNIE NUMERY