Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Jarosław Markiewicz, Wirginiusz Dziewirski

Opublikowano: 30.09.2014

Rak z komórek Merkla

Merkel cel carcinoma OncoReview 2014; 3(15): 121-125. DOI:
STRESZCZENIE

Rak z komórek Merkla (MCC, Merkel cell carcinoma; rak neuroendokrynny skóry) jest rzadkim nowotworem skóry o agresywnym przebiegu. Postęp w określeniu jego patogenezy stanowiło odkrycie poliomawirusa nazwanego Merkel cell polyomavirus (MCV), którego obecność stwierdza się w większości przypadków MCC. Podstawowe leczenie przypadków o zaawansowaniu lokoregionalnym stanowi chirurgia, zaś w stopniach zaawansowania klinicznego I–II obowiązkowe jest wykonanie biopsji węzła wartowniczego. Uzupełniająca radioterapia zmniejsza nawroty miejscowe w stopniach zaawansowania I–III. Chemioterapia znajduje zastosowanie głównie w leczeniu paliatywnym i chociaż związana jest z dużym odsetkiem odpowiedzi (wynoszącym ok. 70%), to jej skuteczność sięga kilku miesięcy. Wszystkie przypadki MCC powinny być leczone w doświadczonych zespołach wielospecjalistycznych.

ABSTRACT

Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare cutaneous malignancy, with aggressive behaviour. The discovery of MCC polyomavirus (MCPyV) provided a major insight into pathogenesis of MCC, as MCPyV is present in most MCC tumours. The primary treatment of locoregional MCC is surgery, and sentinel lymph node biopsy should be performed in all cases at clinical stage I-II. Adjuvant radiotherapy decreases disease recurrences in stage I-III of the disease. Chemotherapy is primarily used for palliation and provides overall response rates of approximately 70%; however, the disease often recurs within a few months. All cases of MCC should be managed in an experienced multidisciplinary setting.

POPRZEDNIE NUMERY