Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Aleksandra Grela-Wojewoda, Maksymilian Kruczała, Ida Cedrych

Opublikowano: 30.09.2014

Ewerolimus – skutecznie przełamuje wtórną hormonooporność u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. Opis przypadku

Everolimus – effectively reverses acquired resistance on endocrine therapy of patients with advanced breast cancer. A case report OncoReview 2014; 3(15): 117-120. DOI:
STRESZCZENIE

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Hormonoterapia pozostaje leczeniem z wyboru rozsianego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych. Wraz z trwaniem terapii nieuchronnie rozwija się wtórna hormonooporność. Szansą na jej przełamanie jest zahamowanie działania kinazy mTOR. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z rozsianym rakiem piersi, skutecznie leczonej ewerolimusem z eksemestanem.

ABSTRACT

Breast cancer is the most common malignancy among women in Poland. Endocrine therapy is the first line of treatment in hormone- -receptor-positive advanced breast cancer. Progression during endocrine therapy is unavoidable. Administration of mTOR inhibitor gives a chance of reversing the acquired resistance. This paper presents a case report of a patient with metastatic breast cancer successfully treated with everolimus added to endocrine therapy.

POPRZEDNIE NUMERY