Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
O "OncoReview"

"OncoReview", oficjalne czasopismo Wschodnioeuropejskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologicznego, jest recenzowanym czasopismem naukowym. Od 2019 r. na jego łamach będą publikowane WYŁĄCZNIE: opisy przypadków i serii przypadków dotyczących nowych objawów i ich rokowania, artykuły przeglądowe dotyczące ostatnich wydarzeń, jak również opinie ekspertów i komentarze dotyczące wczesnych wyników ważnych badań eksperymentalnych lub badań klinicznych z zakresu szeroko pojętej kardioonkologii. Czasopismo realizuje misję naukową i dydaktyczną przy aktywnym udziale młodych badaczy.

"OncoReview" zaprasza autorów do zgłaszaniawszystkich problemów kardiologicznych obserwowanych u chorych na nowotwory. 

 

 

Nota prawna

Czasopismo to jest przeznaczone dla lekarzy i studentów medycyny. Mimo dołożenia wszelkich niezbędnych starań, aby informacje w nim zawarte, zwłaszcza odnośnie do dawkowania leków, zostały podane właściwie, to decyzja dotycząca ich stosowania spoczywa na lekarzu. Niniejsze czasopismo nie może zastępować postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej.

W zakresie informacji o lekach Wydawca dołożył wszelkich należnych starań co do rzetelności publikacji i aktualności informacji w zakresie asortymentu i informacji o lekach oraz o ich cenach. Jednak należy pamiętać, że jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązujące akty prawne, a w zakresie informacji handlowej – oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub szkody związane ze stosowaniem publikowanych informacji. W szczególności nie uwzględnia się roszczeń prawnych w odniesieniu do leków i substancji chemicznych znajdujących się obecnie w fazie badań klinicznych.

POPRZEDNIE NUMERY