Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2013

spis artykułów:
Spotkanie z człowiekiem Meeting the human
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca
OncoReview 2013; 1(9): 5-8. DOI:
Czytaj streszczenie
Leczenie okołooperacyjne gruczolakoraka przełyku, połączenia przełykowo- -żołądkowego oraz żołądka: nowe standardy postępowania i kontrowersje Perioperative treatment of oesophageal, oesophago-gastric and gastric adenocarcinoma: new standards of care and controversies
Izabela Łasińska, Łukasz Kwinta, Maria Litwiniuk, Piotr J. Wysocki
OncoReview 2013; 1(9): 11-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Ocena jakości życia i aktywności seksualnej pacjentów po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego w porównaniu z grupą zdrowych mężczyzn The quality of life and the sexual activity of prostate cancer patients after radical radiotherapy in comparison with group without cancer
Monika Rucińska, Anna Kieszkowska-Grudny, Katarzyna Klimowicz, Sergiusz Nawrocki
OncoReview 2013; 1(9): 18-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Znaczenie badań molekularnych w kwalifikacji do terapii i linii erlotynibem chorych na NDRP na podstawie wyników badania EUTARC Role of molecular examinations in qualification to first line treatment with erlotinib in NSCLC patients based on EUTARCstudy results
Paweł Krawczyk
OncoReview 2013; 1(9): 26-33. DOI:
Czytaj streszczenie
Większa skuteczność nilotynibu niż imatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej. Analiza aktualnych wyników badania ENESTnd i ENESTcmr Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis
Tomasz Sacha
OncoReview 2013; 1(9): 37-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe możliwości leczenia uogólnionego raka piersi New possibilities of therapy for advanced, metastatic breast cancer
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż
OncoReview 2013; 1(9): 59-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Powikłania zakrzepowo-zatorowe podczas hormonoterapii raka piersi – opis przypadku Thrombo-embolic complications related to hormone therapy of breast cancer – a case report
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Łukasz Kownacki, Marcin Kurzyna
OncoReview 2013; 1(9): 63-68. DOI:
Czytaj streszczenie