Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2012

spis artykułów:
Aktywność fizyczna a nowotwory Physical activity and cancer
Maria Litwiniuk, Izabela Kara
OncoReview 2012; 4(8): 228-233. DOI:
Czytaj streszczenie
Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego Rehabilitation of patients with cancer of the respiratory system
Oliwia Głogowska, Sebastian Szmit, Maciej Głogowski
OncoReview 2012; 4(8): 236-243. DOI:
Czytaj streszczenie
Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie Distress and depression in cancer patients – diagnosis and treatment
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2012; 4(8): 246-252. DOI:
Czytaj streszczenie
Chemioterapia w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (GEP-NEN) Chemotherapy in gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasm (GEP-NEN)
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
OncoReview 2012; 4(8): 255-261. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola eksemestanu w leczeniu raka piersi Exemestan in breast cancer treatment
Elżbieta Wójcik
OncoReview 2012; 4(8): 264-268. DOI:
Czytaj streszczenie
Nabyta hemofilia A u pacjenta z chorobą nowotworową Acquired haemophilia A in a patient with neoplastic disease
Krystyna Zawilska, Witold Krüger, Mariola Bober, Sławomir Jurek
OncoReview 2012; 4(8): 269-273. DOI:
Czytaj streszczenie
Późny nawrót przewlekłej białaczki szpikowej po alogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych – opis przypadku Late relapse of chronic myeloid leukemia after allogeneic stem cell transplantation – a case report
Ryszard Wichary
OncoReview 2012; 4(8): 276-278. DOI:
Czytaj streszczenie
Angioplastyka wieńcowa oraz wymiana zastawki aortalnej u dwóch chorych ze szpiczakiem mnogim – opisy przypadków Coronary angioplasty and aortic valve replacement in two patients with multiple myeloma – case reports
Artur Jurczyszyn, Maria Mrozek, Joanna Paleń, Marek Rajzer, Michał Terlecki, Aleksander B. Skotnicki
OncoReview 2012; 4(8): 279-283. DOI:
Czytaj streszczenie
Perikardiocenteza i aspekty terapii doosierdziowej u chorych onkologicznych – opis przypadku Pericardiocentesis and pericardial therapy aspects in cancer patients – a case report
Szymon Darocha, Magdalena Zaborowska-Szmit, Dariusz M. Kowalski, Sebastian Szmit, Rafał Mańczak, Marcin Kurzyna
OncoReview 2012; 4(8): 284-291. DOI:
Czytaj streszczenie