Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2012

spis artykułów:
Terapie celowane w nowotworach neuroendokrynnych Targeted therapies in neuroendocrine neoplasms
Violetta Rosiek, Beata Kos-Kudła
OncoReview 2012; 3(7): 163-170. DOI:
Czytaj streszczenie
Znaczenie inhibitorów aromatazy w leczeniu chorych na raka piersi Aromataze inhibitors in the treatment of breast cancer
Tadeusz Pieńkowski
OncoReview 2012; 3(7): 173-181. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie echokardiografii w onkologii – uwagi praktyczne Application of echocardiography in oncology – practical remarks
Rafał Mańczak, Sebastian Szmit, Adam Torbicki
OncoReview 2012; 3(7): 183-192. DOI:
Czytaj streszczenie
Żylne cewniki centralne do chemioterapii a powikłania kardiologiczne Central venous catheters and complications in cancer patients
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca, Marcin Kurzyna
OncoReview 2012; 3(7): 194-198. DOI:
Czytaj streszczenie
Depresja u osób z chorobą nowotworową. Rozpoznawanie i leczenie – aspekty praktyczne Depression in patients with cancer. Diagnosis and treatment in clinical practice
Sławomir Murawiec
OncoReview 2012; 3(7): 201-208. DOI:
Czytaj streszczenie
Terapia ewerolimusem u pacjenta z zaawansowanym nowotworem neuroendokrynnym trzustki – opis przypadku Advanced pancreatic neuroendocrine tumor patient treated with everolimus – case report
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
OncoReview 2012; 3(7): 211-213. DOI:
Czytaj streszczenie