Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2012

spis artykułów:
Nowe możliwości celowanego leczenia uogólnionego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych New possibilities of targeted therapy for advanced hormone receptor-positive breast cancer
Tadeusz Pieńkowski
OncoReview 2012; 2(6): 81-85. DOI:
Czytaj streszczenie
"Zespół rozpadu guza" "Tumor lysis syndrome"
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Mieczkowski
OncoReview 2012; 2(6): 88-92. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie markerów molekularnych w diagnostyce zmian ogniskowych w tarczycy – współczesny stan wiedzy Application of molecular markers in the diagnostics of thyroid focal lesions – current state of knowledge
Marek Ruchała, Kosma Woliński, Maciej Fularz, Ewelina Szczepanek-Parulska
OncoReview 2012; 2(6): 93-100. DOI:
Czytaj streszczenie
Mięsaki tkanek miękkich i kości oraz GIST – relacja z konferencji naukowej: ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 marca 2012, Mediolan, Włochy Report from the ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 March 2012, Milan, Italy
Iwona Ługowska, Wirginiusz Dziewirski, Piotr Rutkowski
OncoReview 2012; 2(6): 103-110. DOI:
Czytaj streszczenie
Cukrzyca posterydowa w onkologii – zasady diagnostyki i leczenia Steroid-induced diabetes in oncology
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
OncoReview 2012; 2(6): 111-116. DOI:
Czytaj streszczenie
„D-dimeroza” u chorych z chorobą nowotworową, czy zawsze wymaga leczenia? „D-dimerosis” among the patients with the cancer it is always needed to be treated?
Maria Wieteska, Michał Florczyk, Adam Torbicki
OncoReview 2012; 2(6): 117-124. DOI:
Czytaj streszczenie
Krwioplucie – rak czy zatorowość płucna? Hemoptysis – cancer or pulmonary embolism?
Michał Florczyk, Maria Wieteska, Adam Torbicki
OncoReview 2012; 2(6): 127-133. DOI:
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo kardiologiczne podczas stosowania sunitinibu i sorafenibu, wielokinazowych inhibitorów angiogenezy The cardiac safety during treatment with sunitinib and sorafenib, multikinase angiogenesis inhibitors
Sebastian Szmit
OncoReview 2012; 2(6): 134-142. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie filtrów żylnych w profilaktyce przeciwzakrzepowej przed zabiegami onkologicznymi The role of vena cava inferior filters in the prevention of venous thromboembolism prior to oncological surgeries
Szymon Darocha, Małgorzata Kuc-Rajca, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna
OncoReview 2012; 2(6): 143-147. DOI:
Czytaj streszczenie