Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2012

spis artykułów:
Wybrane aspekty stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych w terapii chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego Selected aspects of gastrointestinal stromal tumors management with tyrosine kinase inhibitors
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Piotr Tokajuk, Marek Z. Wojtukiewicz
OncoReview 2012; 1(5): 8-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Nieodwracalne inhibitory kinaz tyrozynowych receptorów rodziny naskórkowego czynnika wzrostu – nowa, obiecująca strategia terapeutyczna Irreversible tyrosine kinase inhibitors of epidermal growth factor receptors family – a new, promising therapeutic strategy
Piotr J. Wysocki
OncoReview 2012; 1(5): 21-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Nefrotoksyczność leków stosowanych w chemioterapii nowotworów Chemotherapy-related nephrotoxicity
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Mieczkowski
OncoReview 2012; 1(5): 29-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Zmiany w błonie śluzowej przewodu pokarmowego wywołane radio- i chemioterapią nowotworów Changes in the gastrointestinal mucosa after radio- and chemotherapy of the neoplasms
Anna Nasierowska-Guttmejer
OncoReview 2012; 1(5): 39-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Płyn w worku osierdziowym zagrażający tamponadą serca u chorych onkologicznie – standardy diagnostyki i leczenia Pericardial effusion endangering cardiac tamponade in cases of patients suffering for malignant diseases – diagnostics and management
Artur Matyszewski, Ksenia Barbara Krawentek-Matyszewska
OncoReview 2012; 1(5): 45-51. DOI:
Czytaj streszczenie
Compliance, adherence, persistence – przyczyny i konsekwencje niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych Compliance, adherence, persistence – causes and consequences of non-adherence to medical recommendations
Karolina Skóra
OncoReview 2012; 1(5): 54-60. DOI:
Czytaj streszczenie
Blokada receptorów angiotensyny a ryzyko zachorowania na raka: metaanaliza randomizowanych badań kontrolnych Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials
Dr Ilke Sipahi MD, Sara M. Debanne PhD, Douglas Y. Rowland PhD, Daniel I. Simon MD, James C. Fang MD
Przedrukowano z: The Lancet Oncology 2010; Vol. 11, Nr 7: 627 – 636 ISSN 1470-2045 Copyright © 2010, Elsevier
Czytaj streszczenie
Czy antagoniści receptorów angiotensynowych AT1 (sartany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej? Komentarz kardiologa i hipertensjologa Czy antagoniści receptorów angiotensynowych AT1 (sartany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej? Komentarz kardiologa i hipertensjologa
Krzysztof J. Filipiak
OncoReview 2012; 1(5): 63-64. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki – omówienie założeń i wyników badania Phase III clinical trial evaluating the use pazopanib in the treatment of kidney cancer - a discussion assumptions and results of the study
oprac.: Irena Federowicz
OncoReview 2012; 1(5): 65-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz [Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki – omówienie założeń i wyników badania] Commentary [Phase III clinical trial evaluating the use pazopanib in the treatment of kidney cancer - a discussion assumptions and results of the study]
Kazimierz Drosik
OncoReview 2012; 1(5): 69-70. DOI:
Czytaj streszczenie