Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2011

spis artykułów:
Diagnostyka i leczenie akromegalii Diagnostics and treatment of acromegaly
Marek Ruchała, Ewelina Szczepanek-Parulska, Ewa Komorska-Piotrowiak
OncoReview 2011; 4(4): 240-247. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola i miejsce jakości życia w nowoczesnym leczeniu chorych na raka płuca The role and place of the health related quality of life in the modern management of lung cancer patients
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2011; 4(4): 248-255. DOI:
Czytaj streszczenie
Leczenie chorych na szpiczaka mnogiego poniżej 65.–70. roku życia oraz rola terapii podtrzymującej po przeszczepieniu komórek macierzystych Treatment of patients with multiple myeloma than 65–70 years of age and the role of maintenance therapy after transplantation stem cells
Artur Jurczyszyn
OncoReview 2011; 4(4): 258-269. DOI:
Czytaj streszczenie
Terapie celowane wysoko zróżnicowanych guzów neuroendokrynnych Target therapy of well-differentiated neuroendocrine tumors
Norbert Szaluś, Mirosław Dziuk
OncoReview 2011; 4(4): 272-278. DOI:
Czytaj streszczenie
Receptory PPAR i ich znaczenie w nowotworach PPARs and their role in cancer
Łukasz Głogowski, Anna Żmuda-Siedlarczyk, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2011; 4(4): 279-284. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe dane dotyczące leczenia pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego prezentowane w trakcie corocznego zjazdu American Society of Clinical Oncology w 2011 r. New data concerning treatment of urogenital cancer patients presented at annual congress of American Society of Clinical Oncology 2011
Paweł Wiechno
OncoReview 2011; 4(4): 287-292. DOI:
Czytaj streszczenie
Jakość życia w onkologii w trakcie leczenia ukierunkowanego molekularnie chorych z rozpoznaniem rozsianego raka nerki Quality of life in oncology in course of molecularly targeted therapy in patients diagnosed with metastatic renal-cell carcinoma
Jakub Żołnierek, Piotr Wysocki
OncoReview 2011; 4(4): 293-303. DOI:
Czytaj streszczenie
Limfohistiocytoza hemofagocytowa (HLH) indukowana przez chłoniaka – opis przypadku Lymphoma-induced hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) – case report
Rafał Machowicz, Joanna Drozd-Sokołowska, Dorota Zduńczyk, Barbara Górnicka, Piotr Boguradzki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak
OncoReview 2011; 4(4): 304-307. DOI:
Czytaj streszczenie