Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2020

spis artykułów:
Acute coronary syndrome in cancer patients. Part I: pathophysiology, clinical presentation and diagnosis Acute coronary syndrome in cancer patients. Part I: pathophysiology, clinical presentation and diagnosis
Grzegorz Piotrowski
OncoReview 2020; 2(38): 41-47. DOI: 10.24292/01.OR.220300620.1
Czytaj streszczenie
Pixantrone – anticancer drug in the monotherapy of aggressive lymphomas Pixantrone – anticancer drug in the monotherapy of aggressive lymphomas
Janusz Hałka
OncoReview 2020; 2(38): 48-51. DOI: 10.24292/01.OR.220300620.2
Czytaj streszczenie
Partial remission in patient with Richter syndrome: an „emergency” treatment with pixantrone Partial remission in patient with Richter syndrome: an „emergency” treatment with pixantrone
Paweł Szwedyk
OncoReview 2020; 2(38): 52-56. DOI: 10.24292/01.OR.220300620.3
Czytaj streszczenie
Application of pixantrone in a III line of treatment as a bridge therapy to allotransplantation of stem cells Application of pixantrone in a III line of treatment as a bridge therapy to allotransplantation of stem cells
Anna Kwiatkowska-Pamuła, Aleksandra Janeczek, Sebastian Giebel
OncoReview 2020; 2(38): 57-61. DOI: 10.24292/01.OR.220300620.4
Czytaj streszczenie
Complete response to pixantrone as a salvage therapy in a relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma Complete response to pixantrone as a salvage therapy in a relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma
Anna Pasternak
OncoReview 2020; 2(38): 62-68. DOI:10.24292/01.OR.220300620.5
Czytaj streszczenie
Spektakularna skuteczność chemioterapii neoadiuwantowej u pacjentki z rozpoznaniem raka szyjki macicy w stopniu IB2 według FIGO 2009 r. Spectacular efficacy of neoadjuvant chemotherapy in a patient with cervical cancer of IB2 grade according to FIGO 2009
Kamila Kaźmierczak, Błażej Nowakowski, Joanna Kufel-Grabowska, Witold Cholewiński
OncoReview 2020; 2(38): 69-76. DOI: 10.24292/01.OR.220300620.6
Czytaj streszczenie
ELF3 as an important factor in carcinogenesis – a brief review of the recent studies ELF3 as an important factor in carcinogenesis – a brief review of the recent studies
Julia Domańska, Kamil Poboży, Michał Kuryłek, Marta M. Fudalej, Aleksandra Sobiborowicz, Andrzej Deptała, Anna M. Badowska-Kozakiewicz
OncoReview 2020; 2(38): 77-81 DOI: 10.24292/01.OR.220290520.
Czytaj streszczenie