Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2019

spis artykułów:
Chory z rakiem płuca i podwyższonym ciśnieniem w prawej komorze serca – czy u wszystkich pacjentów z tej grupy należy podejrzewać zatorowość płucną? A patient with lung cancer and increased right ventricular pressure – should all lung cancer patients be suspected of pulmonary embolism?
Katarzyna Styczkiewicz, Sabina Mędrek, Adam Adamowicz, Marek Styczkiewicz
OncoReview 2019; 2(34): 45-50. DOI: 10.24292/01.OR.219270219
Czytaj streszczenie
The young breast cancer patient therapy – new opportunities, new challenges The young breast cancer patient therapy – new opportunities, new challenges
Joanna Załuska-Kusz, Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2019; 2(34): 51-54. DOI: 10.24292/01.OR.219090519
Czytaj streszczenie