Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2018

spis artykułów:
Role of biomarkers and electrocardiography assessment as individual predictors of anthracycline cardiotoxicity in lymphoma patients Role of biomarkers and electrocardiography assessment as individual predictors of anthracycline cardiotoxicity in lymphoma patients
Monika Długosz-Danecka, Andrzej Jaroszyński, Wojciech Jurczak
OncoReview 2018; 4(32): 99-104. DOI: 10.24292/01.OR.271218
Czytaj streszczenie
I Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne 2018 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting
Ewa Lewicka, Marcin Kuźma
OncoReview 2018; 4(32): 105-107. DOI: 10.24292/01.OR.211218
Czytaj streszczenie
Erytropoetyna i receptor erytropoetynowy a lekooporność i progresja choroby nowotworowej Erythropoietin and the erythropoietin receptor, and drug resistance and progression of the neoplastic disease
Dominika Leś, Maria Saduś-Wojciechowska, Tomasz Rutkowski, Andrzej Wygoda, Krzysztof Składowski
OncoReview 2018; 4(32): 108-113. DOI: 10.24292/01.OR.171218
Czytaj streszczenie
Hypoalbuminemia as a relapse risk factor after high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in patients with Hodgkin’s lymphoma Hypoalbuminemia as a relapse risk factor after high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in patients with Hodgkin’s lymphoma
Paweł Koźlik, Monika Długosz-Danecka, Renata Pacholczak, Agata Bryk, Agata Krawczyk, Wojciech Jurczak
OncoReview 2018; 4(32): 114-119. DOI: 10.24292/01.OR.101218
Czytaj streszczenie
Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B u pacjenta w starszym wieku z wysokim ryzykiem powikłań sercowo- -naczyniowych – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa Non-pegylated liposomal doxorubicin based on treatment of diffuse large B cell lymphoma in old patient with increased cardiovascular risk – case report and review of literature
Monika Joks, Monika Urbaniak
OncoReview 2018; 4(32): 120-126. DOI: 10.24292/01.OR.080119
Czytaj streszczenie
Wiedza studentów na temat raka szyjki macicy i szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Students’ knowledge about cervical cancer and vaccine against human papillomavirus (HPV)
Marta Maksimiuk, Aleksandra Sobiborowicz, Olga Beranek, Maria Sobol, Anna Maria Badowska-Kozakiewicz
OncoReview 2018; 4(32): 127-136. DOI: 10.24292/01.OR.280918
Czytaj streszczenie
Wpływ czynników ryzyka związanych ze stylem życia na rozwój nowotworu piersi The influence of risk factors associated with lifestyle on the development of breast cancer
Nicola Szeja, Małgorzata Słoma
OncoReview 2018; 4(32): 137-144. DOI: 10.24292/01.OR.030119
Czytaj streszczenie