Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2018

spis artykułów:
Kardioonkologia na Ukrainie: doświadczenia Instytutu Kardiologii Strazhesko Cardio-oncology in Ukraine: experience at Strazhesko Institute of Cardiology
Sergey Kozhukhov, Nataliia Dovganych, Ivan Smolanka, Olga Lyhyrda
OncoReview 2018; 3(31): 65-69. DOI: 10.24292/01.OR.120918
Czytaj streszczenie
Rola bezpośrednich doustnych antykoagulantów w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z rakiem The role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer associated venous thromboembolism
Elizaveta Panchenko, Julia Fedotkina, Anatoly Dobrovolsky
OncoReview 2018; 3(31): 70-75. DOI: 10.24292/01.OR.121918
Czytaj streszczenie
Świeży zawał serca u pacjentki w wieku podeszłym leczonej z powodu raka płuca Acute myocardial infarction in an elderly patient treated for lung cancer
Piotr Plecka
OncoReview 2018; 3(31): 76-79. DOI: 10.24292/01.OR.0901018
Czytaj streszczenie
Zmienność cech klinicznych chorych na raka jelita grubego – analiza wybranych parametrów Variability of clinical characteristic of colorectal cancer patients – analysis of selected parameters
Angelika Copija, Łukasz Głogowski, Katarzyna Walkiewicz, Karolina Janion, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2018; 3(31): 80-85. DOI: 10.24292/01.OR.290818
Czytaj streszczenie
Ocena czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia onkologicznego pacjentów z rakiem gruczołu krokowego Time to treatment of prostate cancer patients
Monika Rucińska, Karolina Osowiecka, Szymon Gałka, Radosław Środa, Piotr Wojciechowski, Anna Sugajska
OncoReview 2018; 3(31): 86-93. DOI: 10.24292/01.OR.080818
Czytaj streszczenie