Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2011

spis artykułów:
Strategia postępowania z chorymi w fazie przewlekłej PBSz w przypadku niepowodzenia leczenia imatynibem – doświadczenia Kliniki Hematologii w Krakowie Management strategy of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase who failed to response to imatinib – Kraków Haematology Clinic experience
Tomasz Sacha, Kajetana Foryciarz, Izabela Florek, Sylwia Czekalska, Magdalena Zawada, Dorota Cwynar, Małgorzata Jakóbczyk, Aleksander B. Skotnicki
OncoReview 2011; 3(3): 164-170. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola kinaz JAK w patogenezie nowotworów mieloproliferacyjnych Philadelphia-ujemnych. Możliwości terapii celowanej A role of JAK in the pathogenesis of Philadelphia negative myeloproliferative neoplasms. Target therapy possibilities
Krzysztof Lewandowski
OncoReview 2011; 3(3): 171-182. DOI:
Czytaj streszczenie
Jak planuję hormonoterapię u chorego z rakiem gruczołu krokowego – spojrzenie eksperta Planning hormonal therapy in prostate cancer patients – expert view
Wojciech Poborski
OncoReview 2011; 3(3): 184-189. DOI:
Czytaj streszczenie
Nadciśnienie tętnicze indukowane terapią sunitinibem Arterial hypertension related to sunitinib
Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak, Magdalena Zaborowska, Agnieszka Gębara-Puchniarz, Cezary Szczylik
OncoReview 2011; 3(3): 202-216. DOI:
Czytaj streszczenie