Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2018

spis artykułów:
Ostre zespoły wieńcowe w onkologii: strategia zachowawcza czy inwazyjna? – opis przypadku i przegląd literatury Acute coronary syndromes in oncology: conservative or invasive strategies? Case study and literature review
Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Arkadiusz Rak, Michał Piłka, Sebastian Szmit
OncoReview 2018; 1(29): 5-10. DOI: 10.24292/01.OR.260318
Czytaj streszczenie
Miejsce czynników stymulujących erytropoezę we współczesnej praktyce klinicznej The role of erythropoiesis-stimulating agents in contemporary clinical practice
Marta Frąckowiak, Tomasz Lewandowski
OncoReview 2018; 1(29): 11-14. DOI: 10.24292/01.OR.280218
Czytaj streszczenie
Zastosowanie fulwestrantu u pacjentek z rozpoznaniem zaawansowanego raka piersi – opisy przypadków The use of fulvestrant in patients with advanced breast cancer
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2018; 1(29): 15-18. DOI: 10.24292/01.OR.230318
Czytaj streszczenie
Znaczenie endosonografii w diagnostyce guzów neuroendokrynnych trzustki The role of endoscopic ultrasound in diagnosing pancreatic neuroendocrine tumours
Przemysław Dyrla, Magdalena Chmielewska, Marta Mazur, Przemysław Witek
OncoReview 2018; 1(29): 19-23. DOI: 10.24292/01.OR.160218
Czytaj streszczenie
Pazopanib w terapii mięsaka jasnokomórkowego – opis przypadku Pazopanib in clear cell sarcoma therapy
Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Grzegorz Słomian
OncoReview 2018; 1(29): 24-27. DOI: 10.24292/01.OR.140318
Czytaj streszczenie