Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2017

spis artykułów:
Kardiomiopatia poantracyklinowa – doświadczenie kliniki kardioonkologii w ośrodku onkologicznym III stopnia referencyjności Outcome of anthracycline-related cardiomyopathy – experience of a cardiooncology clinic at a tertiary referral cancer centre
Aruna Alahari Dhir, Anuprita Daddi, Sheela Prashant Sawant
OncoReview 2017; 4(28): 155-161. DOI: 10.24292/01.OR.291117
Czytaj streszczenie
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu zaawansowanego raka piersi Efficacy and safety of non-pegylated liposomal doxorubicin in metastatic breast cancer therapy
Elżbieta Wójcik, Joanna Kufel-Grabowska, Joanna Gierba-Tomczyk
OncoReview 2017; 4(28): 162-167. DOI: 10.24292/01.OR.131217
Czytaj streszczenie
Trudności w prowadzeniu terapii przeciwkrzepliwej wśród pacjentów w wieku podeszłym ze współwystępującą chorobą nowotworową, z migotaniem przedsionków i udarem krwotocznym Problems of anticoagulant therapy in elderly cancer patients with atrial fibrillation and hemorrhagic stroke
Marina F. Ballyuzek, Maria V. Mashkova
OncoReview 2017; 4(28): 168-170. DOI: 10.24292/01.OR.281117
Czytaj streszczenie
Nawrotowa zatorowość płucna u chorego z guzem nerki Recurrent pulmonary embolism in a patient with renal tumor
Jarosław Kępski, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit
OncoReview 2017; 4(28): 171-175. DOI: 10.24292/01.OR.291117.1
Czytaj streszczenie
Choroba Cushinga: czy pazyreotyd LAR jest przełomem w leczeniu uzupełniającym po nieskutecznej operacji? Cushing’s disease: is pasireotide LAR a breakthrough in adjuvant therapy after unsuccessful surgery?
Przemysław Witek, Marta Mazur, Joanna Witek
OncoReview 2017; 4(28): 176-179. DOI: 10.24292/01.OR.211217
Czytaj streszczenie
Masywne, guzowate nacieki i tkanek miękkich ramienia prawego jako pozaszpikowa manifestacja zaawansowanej postaci szpiczaka mnogiego – opis przypadku z archiwów Kliniki Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach The massive nodular cutaneous and soft tissues lesions of the right shoulder and the arm as the extramedullary manifestation of the advanced stage of multiple myeloma
Arkadiusz Drobiecki, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Bartosz Garus
OncoReview 2017; 4(28): 180-183. DOI: 10.24292/01.OR.201217
Czytaj streszczenie
Znaczenie interwencji żywieniowej dla procesu terapeutycznego chorych na nowotwory hematologiczne Importance of nutritional intervention for the therapeutic process of haematological malignancies
Nicola Szeja, Sebastian Grosicki
OncoReview 2017; 4(28): 184-191. DOI: 10.24292/01.OR.100917
Czytaj streszczenie
Satysfakcja z życia chorych po radykalnym leczeniu choroby nowotworowej Satisfaction with life after radical treatment of cancer
Andrzej Nowicki, Paulina Duba, Marzena Lemanowicz
OncoReview 2017; 4(28): 192-198. DOI: 10.24292/01.OR.141117
Czytaj streszczenie