Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2017

spis artykułów:
Co się zmieniło w diagnostyce patomorfologicznej nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego w 2017 r.? Changes in the pathomorphological diagnosis of gastrointestinal neuroendocrine neoplasms in 2017
Anna Nasierowska-Guttmejer
OncoReview 2017; 3(27): 109-115. DOI: 10.24292/01.OR.310817
Czytaj streszczenie
Rola aktywacji receptorów dla insulinopodobnych czynników wzrostu w raku jelita grubego The role of activation of insulin-like growth factors in colorectal cancer
Katarzyna Walkiewicz, Ewa Nowakowska-Zajdel, Joanna Strzelczyk, Michał Walczak, Angelika Copija, Karolina Janion, Małgorzata Muc-Wierzgoń
OncoReview 2017; 3(27): 116-120. 10.24292/01.OR.200717
Czytaj streszczenie
Niedoczynność tarczycy spowodowana terapią kabozantynibem raka jasnokomórkowego nerki – opis przypadku, doświadczenia własne Hypothyroidism caused by cabozantinib therapy of clear cell renal cell carcinoma – case report, own experience
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas, Beata Młot, Wojciech Solarek, Anna Waśko-Grabowska
OncoReview 2017; 3(27): 121-125. DOI: 10.24292/01.OR.300517
Czytaj streszczenie
Zapalenia płuc u pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych Pneumonia in patients after hematopoietic stem cell transplantation
Jan Styczyński
OncoReview 2017; 3(27): 126-138. DOI: 10.24292/01.OR.090817
Czytaj streszczenie
Inhibitory BRAF/MEK w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry BRAF/MEK inhibitors in the systemic treatment of advanced skin melanoma
Maksymilian Kruczała, Aleksandra Grela-Wojewoda, Marek Ziobro
OncoReview 2017; 3(27): 139-143. DOI: 10.24292/01.OR.200717.1
Czytaj streszczenie
Lapatynib w leczeniu zaawansowanego, HER2-dodatniego raka piersi Lapatinib in the treatment of advanced HER2-positive breast cancer
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż
OncoReview 2017; 3(27): 144-149. DOI: 10.24292/01.OR.170817
Czytaj streszczenie