Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2017

spis artykułów:
Techniki obrazowe wykorzystywane w wykrywaniu powikłań leczenia onkologicznego Imaging techniques used to detect oncological treatment complications
Barbara Sosnowska-Pasiarska, Stanisław Góźdź
OncoReview 2017; 2(26): 57-63. DOI: 10.24292/01.OR.300617.1.
Czytaj streszczenie
Radioterapia u pacjentów z kardiologicznymi wszczepialnymi urządzeniami elektronicznymi – doświadczenia kliniczne Radiotherapy in patients with cardiac implantable electronic devices – clinical experience
Sławomir Blamek
OncoReview 2017; 2(26): 64-69. DOI: 10.24292/01.OR.300617.2.
Czytaj streszczenie
Inhibitory kinaz tyrozynowych – czy powinniśmy obawiać się powikłań sercowo-naczyniowych? Tyrosine kinase inhibitors – should we worry about cardiovascular complications?
Katarzyna Styczkiewicz, Dariusz Sawka, Marek Styczkiewicz
OncoReview 2017; 2(26): 70-77. DOI: 10.24292/01.OR.300617.3.
Czytaj streszczenie
Powikłania kardiologiczne wybranych przeciwciał stosowanych w immunoterapii onkologicznej Cardiovascular complications of selected antibodies used in oncological immunotherapy
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2017; 2(26): 78-82. DOI: 10.24292/01.OR.300617.4.
Czytaj streszczenie
Wykorzystanie leków off-label w leczeniu raka piersi Off-label drug use in breast cancer therapy
Tomasz Jankowski, Monika Urbaniak
OncoReview 2017; 2(26): 83-87. DOI: 10.24292/01.OR.300617.5.
Czytaj streszczenie
Retrospektywna ocena leczenia ewerolimusem chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego Retrospective assessment of everolimus treatment in patients suffering from advanced renal cell carcinoma
Paweł Hernik, Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro
OncoReview 2017; 2(26): 88-91. DOI: 10.24292/01.OR.300617.6.
Czytaj streszczenie
Ocena skuteczności i toksyczności leczenia ukierunkowanego molekularnie w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca. Doświadczenia jednego ośrodka The evaluation of the efficacy and toxicity of targeted treatment in non-small cell lung cancer patients – single centre experience
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska, Paweł Chrom, Anna Waśko-Grabowska, Beata Młot, Cezary Szczylik
OncoReview 2017; 2(26): 92-97. DOI: 10.24292/01.OR.300617.7.
Czytaj streszczenie
Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej Role of recombinant human erythropoietin in the treatment of cancer-related anaemia
Tomasz Jankowski, Tomasz Kubiatowski
OncoReview 2017; 2(26): 98-103. DOI: 10.24292/01.OR.300617.8.
Czytaj streszczenie