Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2016

spis artykułów:
Płodność u chorych z rozpoznaniem raka piersi Fertility and breast cancer
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2016; 4(24): 157-161. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5057.
Czytaj streszczenie
Akromegalia: wpływ analogów somatostatyny na zmniejszenie objętości guza przysadki Acromegaly: the effect of somatostatin analogues on tumour volume shrinkage
Przemysław Witek, Marta Gutowska
OncoReview 2016; 4(24): 162-168. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5058.
Czytaj streszczenie
Inwazyjna aspergiloza płucna u dziecka z ostrą białaczką mieloblastyczną: farmakoterapia i postępowanie chirurgiczne Invasive pulmonary aspergillosis in a child with acute myeloid leukaemia: pharmacotherapy and surgical management
Jan Styczyński
OncoReview 2016; 4(24): 169-174. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5060.
Czytaj streszczenie
Inwazyjne zakażenie grzybicze u chorego na ostrą białaczkę szpikową Invasive fungal infection in an acute myeloid leukaemia patient
Magdalena Szczepańska, Grzegorz Charliński
OncoReview 2016; 4(24): 175-178. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5061.
Czytaj streszczenie
Encefalopatia indukowana ifosfamidem u chorej z uogólnionym włókniakomięsakiem Ifosfamide-induced encephalopathy in a patient with metastatic fibrosarcoma
Łukasz Galus
OncoReview 2016; 4(24): 179-183. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5065.
Czytaj streszczenie
Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy: strategia leczenia, przegląd literatury i opis przypadku Sarcomatoid renal-cell carcinoma: treatment strategy, review of the literature and a case report
Agnieszka Gębara-Puchniarz, Beata Hryciuk, Rafał Stec, Cezary Szczylik, Bartłomiej Grala, Wojciech Kozłowski
OncoReview 2016; 4(24): 184-187. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5066.
Czytaj streszczenie
Długoletnie przeżycie młodego chorego po leczeniu wielodyscyplinarnym z wyjściowo nieoperacyjnym rakiem żołądka z przerzutami do wątroby i węzła chłonnego trzewnego Long-term survival of a young patient after multi-disciplinary treatment of initially inoperable stomach cancer with metastases to the liver and visceral lymph node
Iwona Zakrzewska
OncoReview 2016; 4(24): 188-192. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5067.
Czytaj streszczenie
Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny z kapecytabiną w pierwszym rzucie leczenia rozsianego raka piersi Non-pegylated liposomal doxorubicin plus capecitabine as first-line treatment in metastatic breast cancer
Piotr Plecka
OncoReview 2016; 4(24): 193-198. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5068.
Czytaj streszczenie
Powikłania terapii antyangiogennej w leczeniu paliatywnym raka jelita grubego Complications of palliative antiangiogenic therapy in patients with colorectal cancer
Małgorzata Domagała-Haduch, Marek Jasiówka, Łukasz Nowak, Ida Cedrych
OncoReview 2016; 4(24): 199-204. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5069.
Czytaj streszczenie