Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2016

spis artykułów:
Biomarkery sercowe a wczesne wykrywanie kardiotoksyczności Cardiac Biomarkers and Early Detection of Cardiotoxicity
Daniel Lenihan, Benjamin D. Humphreys
OncoReview 2016; 3(23): 97-99. DOI: 10.5604/20828691.1220892.
Czytaj streszczenie
Przeżywalność po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie, późna kardiotoksyczność, prewencja powikłań sercowo-naczyniowych Childhood Cancer Survivorship, Late Cardiotoxicity, and CV Prevention
Saro Armenian, Daniel Lenihan
OncoReview 2016; 3(23): 100-102. DOI: 10.5604/20828691.1220894.
Czytaj streszczenie
Wydłużenie odstępu QT wywołane przeciwnowotworowymi lekami celowanymi QT prolongation due to targeted anticancer therapy
Lucia Setteyova, Ljuba Bacharova, Beata Mladosievicova
OncoReview 2016; 3(23): 103-112. DOI: 10.5604/20828691.1220896.
Czytaj streszczenie
Kardiotoksyczność u chorych na raka piersi po radioterapii – współczesne metody minimalizowania dawki podawanej na serce i dylematy związane z wyborem krytycznych obszarów w sercu do monitorowania rozkładu dawki Cardiotoxicity in breast cancer patients after radiotherapy – modern methods of minimizing the dose to the heart and dilemmas of choosing critical cardiac structures for monitoring dose distribution
Katarzyna Pudełek, Jacek Pudełek, Sergiusz Nawrocki
OncoReview 2016; 3(23): 113-117. DOI: 10.5604/20828691.1220898.
Czytaj streszczenie
„Ratujące życie” nieadekwatne wyładowania kardiowertera-defibrylatora u pacjenta z chorobą nowotworową “Life-saving” inappropriate implantable cardioverter-defibrillator shocks in a cancer patient
Piotr Futyma, Marek Płoszczyca, Ryszard Głuszczyk, Jerzy Kuźniar
OncoReview 2016; 3(23): 118-121. DOI: 10.5604/20828691.1220900.
Czytaj streszczenie
Nawracająca inwazyjna aspergiloza płucna lub zakażenie z przełamania u dziecka po haploidentycznej transplantacji komórek hematopoetycznych Recurrent invasive pulmonary aspergillosis or breakthrough fungal infection in a child after haploidentical hematopoietic stem cell transplantation
Tomasz Ociepa
OncoReview 2016; 3(23): 122-127. DOI: 10.5604/20828691.1220901.
Czytaj streszczenie
Wieloletnie przeżycie chorych na międzybłoniaka opłucnej leczonych pemetreksedem podtrzymująco – seria przypadków i przegląd piśmiennictwa Maintenance chemotherapy with pemetrexed in patients with malignant pleural mesothelioma – case series and review of the literature
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska
OncoReview 2016; 3(23): 128-133. DOI: 10.5604/20828691.1220902.
Czytaj streszczenie
Analiza 7965 kolonoskopii przesiewowych i wyniki leczenia wykrytych raków jelita grubego – doświadczenia jednego ośrodka Analysis of 7965 screening colonoscopies and treatment results of detected colorectal cancers – experiences of one center
Andrzej Nowicki, Zbigniew Kula, Marzena Lemanowicz
OncoReview 2016; 3(23): 134-142. DOI: 10.5604/20828691.1220903.
Czytaj streszczenie
Ewerolimus w codziennej praktyce leczenia przerzutowego raka nerki – doświadczenia własne jednego ośrodka Everolimus in every day practice of metastatic renal cell carcinoma therapy – one-center experience
Joanna Huszno, Elżbieta Nowara
OncoReview 2016; 3(23): 143-148. DOI: 10.5604/20828691.1220904.
Czytaj streszczenie