Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2016

spis artykułów:
Ciężka stenoza aortalna u pacjentki z rakiem piersi Severe aortic stenosis in a patient with breast cancer
Rafał Mańczak, Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Michał Florczyk, Sebastian Szmit
OncoReview 2016; 2(22): 49-56. DOI: 10.5604/20828691.1207960.
Czytaj streszczenie
Przezskórne usunięcie ułamanego fragmentu portu naczyniowego u dwóch pacjentek poddawanych długotrwałej chemioterapii Percutaneous retrieval of a fractured portacath fragment in two patients undergoing long-term chemotherapy
Justyna Norwa, Szymon Darocha, Anna Dobosiewicz, Andrzej Koteja, Arkadiusz Pietrasik, Radosław Pietura, Adam Torbicki, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna
OncoReview 2016; 2(22): 57-61. DOI: 10.5604/20828691.1207965.
Czytaj streszczenie
Rak brodawkowaty nerki – opis przypadku kilkuletniego przeżycia bez progresji pacjenta z chorobą rozsianą leczonego pazopanibem na tle przeglądu aktualnego piśmiennictwa Papillary renal cell carcinoma – case report of a patient with disseminated disease treated with pazopanib with several years of survival against reviewing current literature
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas
OncoReview 2016; 2(22): 62-65. DOI: 10.5604/20828691.1207967.
Czytaj streszczenie
Wpływ lipegfilgrastymu na odnowę hematologiczną i leczenie wspomagające u pacjentów z nowotworami limfoproliferacyjnymi po megachemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych The effect of lipegfilgrastim on hematopoietic reconstitution and supportive treatment after megachemotherapy with autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with lymphoproliferative malignancies
Ewa Frączak, Jarosław Dybko, Justyna Rybka, Monika Biedroń, Izabela Dereń-Wagemann, Donata Urbaniak-Kujda, Kazimierz Kuliczkowski, Tomasz Wróbel
OncoReview 2016; 2(22): 66-71. DOI: 10.5604/20828691.1207984.
Czytaj streszczenie
Wybrane aspekty psychospołeczne życia chorych ze stomią Selected psychosocial aspects of life of patients with a stoma
Andrzej Nowicki, Paulina Farbicka
OncoReview 2016; 2(22): 72-76. DOI: 10.5604/20828691.1207987.
Czytaj streszczenie
Mindfulness, czyli praktyka uważności, w leczeniu bólu przewlekłego i poprawie jakości życia chorych onkologicznych i niechorujących na nowotwór Mindfulness in the treatment of chronic pain and improvement in the quality of life of both oncological and non-oncological patients
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2016; 2(22): 77-85. DOI: 10.5604/20828691.1207990.
Czytaj streszczenie
PTEN – znaczenie kliniczne w raku jelita grubego PTEN – clinical significance in colorectal cancer
Angelika Copija, Dariusz Waniczek, Katarzyna Walkiewicz, Łukasz Głogowski, Henryk Augustyniak, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2016; 2(22): 86-90. DOI: 10.5604/20828691.1207995.
Czytaj streszczenie