Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2016

spis artykułów:
Szpiczak mnogi i amyloidoza Myeloma and amyloid
Anne Blaes, Douglas Sawyer, Daniel Lenihan
OncoReview 2016; 1(21): 5-7. DOI: 10.5604/20828691.1198512.
Czytaj streszczenie
Transplantacja szpiku kostnego – jak możemy poprawiać rokowanie kardiologiczne chorych? Bone marrow transplantation – how can we maximize cardiac status?
Joseph R. Carver
OncoReview 2016; 1(21): 8-10. DOI: 10.5604/20828691.1198513.
Czytaj streszczenie
Inhibitory kinazy tyrozynowej w nowotworach hematologicznych: czy powinniśmy się niepokoić? Tyrosine kinase inhibitors in hematologic malignancy: should we be concerned?
Charles Porter
OncoReview 2016; 1(21): 11-13. DOI: 10.5604/20828691.1198514.
Czytaj streszczenie
Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego związane z radioterapią i innymi rodzajami ekspozycji na promieniowanie Cardiovascular concerns from radiation therapy and other radiation exposure
Hassan Tariq, Eric E. Harrison
OncoReview 2016; 1(21): 14-17. DOI: 10.5604/20828691.1198515.
Czytaj streszczenie
Obrazowanie toksycznego uszkodzenia serca: wiele zagadnień, wiele pytań Imaging for Cardiotoxicity: Many Issues, Many Questions
Sebastian Szmit
OncoReview 2016; 1(21): 18-23. DOI: 10.5604/20828691.1198516.
Czytaj streszczenie
Kardioonkologia: jaka jest przyszłość? Cardio-oncology: What is the future?
Jeanne M. DeCara, Joerg Herrmann
OncoReview 2016; 1(21): 24-26. DOI: 10.5604/20828691.1198517.
Czytaj streszczenie
Rozwój badań w kardioonkologii Ongoing research developments in cardio-oncology
Susan Dent, Olexiy Aseyev, Daniel Lenihan
OncoReview 2016; 1(21): 27-28. DOI: 10.5604/20828691.1198518.
Czytaj streszczenie
Wpływ przeciwstawnych zmian w populacji limfocytów T regulatorowych na rozwój miażdżycy i zespołów limfoproliferacyjnych Opposite changes of regulatory T cell blood content may differentially contribute to atherosclerosis or lymphoproliferative disorders
Ekaterina Pylaeva, Aleksandra Potekhina, Olga Pogorelova, Maria Tripoten, Tatiana Balakhonova, Anastasia Filatova, Elena Klesareva, Olga Afanasieva, Elena Noeva, Tatiana Arefieva
OncoReview 2016; 1(21): 29-36. DOI: 10.5604/20828691.1198519.
Czytaj streszczenie
Szlaki sygnałowe mTOR w patogenezie i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych The mTOR signalling pathways in the pathogenesis and treatment of neuroendocrine tumours
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
OncoReview 2016; 1(21): 37-42. DOI: 10.5604/20828691.1198520.
Czytaj streszczenie