Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2015

spis artykułów:
Kardiotoksyczność indukowana cisplatyną – prezentacja dwóch przypadków Cisplatin-induced cardiotoxicity – two case reports
Sheela P. Sawant, J. Prakruthi, Anuprita D. Daddi, Jaya Ghosh, Amit Joshi, Aruna Alahari Dhir
OncoReview 2015; 4(20): 145-150. DOI: 10.5604/20828691.1189719.
Czytaj streszczenie
Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej zastosowanej u chorej z rozsianym rakiem piersi Safety and efficacy of liposomal doxorubicin in a patient treated for metastatic breast cancer
Justyna Borucka
OncoReview 2015; 4(20): 151-154. DOI: 10.5604/20828691.1189724.
Czytaj streszczenie
Rak synchroniczny jelita grubego Synchronous colorectal cancer
Paweł Kozieł, Katarzyna Walkiewicz, Martyna Bednarczyk, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2015; 4(20): 155-159. DOI: 10.5604/20828691.1189735.
Czytaj streszczenie
Guz przysadki przebiegający z akromegalią współistniejący z zespołem częściowo pustego siodła Pituitary adenoma occurring with acromegaly coexisting with partially empty sella syndrome
Tomasz Trybek, Aldona Kowalska
OncoReview 2015; 4(20): 160-163. DOI: 10.5604/20828691.1189744.
Czytaj streszczenie
Profil toksyczności lapatynibu z kapecytabiną w zaawansowanym raku piersi na podstawie obserwacji jednoośrodkowej Toxicity profile of lapatinib plus capecitabine in advanced breast cancer – a single-centre follow-up study
Zuzanna Borysiewicz, Iwona Ryniewicz-Zander
OncoReview 2015; 4(20): 164-168. DOI: 10.5604/20828691.1189750.
Czytaj streszczenie
Rola kardiologa we wczesnej diagnostyce i prewencji kardiomiopatii indukowanej antracyklinami Early diagnostics and prevention of anthracycline-induced cardiomyopathy – the role of cardiologist
Irina E. Chazova, Artem G. Ovchinnikov, Fail T. Ageev
OncoReview 2015; 4(20): 169-176. DOI: 10.5604/20828691.1189759.
Czytaj streszczenie