Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2011

spis artykułów:
Kontrola działań niepożądanych podczas terapii ewerolimusem – doświadczenia własne ośrodka Side effects control in the chemotherapy with everolimus: single-center experience
Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Marta Smoter
OncoReview 2011; 2(2): 96-101. DOI:
Czytaj streszczenie
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) – postępy w diagnostyce i leczeniu Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) – advances in diagnostics and therapy
Hanna Koseła, Piotr Rutkowski
OncoReview 2011; 2(2): 104-111. DOI:
Czytaj streszczenie
Kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą, prospektywne, randomizowane badanie skuteczności oktreotydu LAR w kontroli wzrostu guza u chorych na guzy neuroendokrynne środkowej części prajelita z przerzutami: raport grupy badawczej PROMID Placebo-Controlled, Double-Blind, Prospective, Randomized Study on the Effect of Octreotide LAR in the Control of Tumor Growth in Patients With Metastatic Neuroendocrine Midgut Tumors: A Report From the PROMID Study Group
Anja Rinke, Hans-Helge Müller, Carmen Schade-Brittinger, Klaus-Jochen Klose, Peter Barth, Matthias Wied, Christina Mayer, Behnaz Aminossadati, Ulrich-Frank Pape, Michael Bläker, Jan Harder, Christian Arnold, Thomas Gress, Rudolf Arnold
Przedruk z: J Clin Oncol 2009;27: 4656–4663 ISSN 1527–7755 © 2009 by American Society of Clinical Oncology
Czytaj streszczenie
Antyproliferacyjne działanie analogów somatostatyny – przesłanie z badania PROMID Antiproliferative effect of somatostatin analogs – PROMID study
Beata Kos-Kudła, Violetta Rosiek
OncoReview 2011; 2(2): 116-121. DOI:
Czytaj streszczenie
Stwardnienie guzowate Tuberous sclerosis
Paolo Curatolo, Roberta Bombardieri, Sergiusz Jozwiak
Przedruk z: Lancet 2008; 372: 657-68 ISSN 0140-6736 Copyright © 2008, Elsevier
Czytaj streszczenie
Komentarz [do: "Stwardnienie guzowate"] Commentary [to: "Tuberous sclerosis"]
Sergiusz Jóźwiak
OncoReview 2011; 2(2): 139-141. DOI:
Czytaj streszczenie
Zatorowość płucna wysokiego ryzyka w onkologii High risk pulmonary embolism in oncology
Magdalena Zaborowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik
OncoReview 2011; 2(2): 142-147. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Nowotwór i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czy zawsze jest to śmiertelna kombinacja Commentary: Neoplasm and venous thromboembolism - is it always a lethal combination?
Marcin Kurzyna
OncoReview 2011; 2(2): 148-150. DOI:
Czytaj streszczenie