Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2015

spis artykułów:
Ostre zespoły wieńcowe u pacjentów z chorobą nowotworową i chemioterapią – możliwa odrębność kliniczna? Acute coronary syndrome in patients with concomitant neoplastic disease and chemotherapy. Is clinical distinctness possible?
Andrzej Ciszewski, Maciej Dąbrowski, Maciej Bęćkowski
OncoReview 2015; 3(19): 100-102. DOI: 10.5604/20828691.1171775.
Czytaj streszczenie
Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi dużymi dawkami doksorubicyny liposomalnej po wcześniejszej terapii klasyczną doksorubicyną Therapy with liposomal doxorubicin in patients with advanced breast cancer after treatment with classical doxorubicin
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2015; 3(19): 103-108. DOI: 10.5604/20828691.1171777.
Czytaj streszczenie
Chory na uogólnionego raka nerki leczony skutecznie pazopanibem od czterech lat Patient with metastatic renal cell carcinoma treated successfully with pazopanib for four years
Agnieszka Słowik, Joanna Streb, Robert Chrzan, Krzysztof Krzemieniecki
OncoReview 2015; 3(19): 109-116. DOI: 10.5604/20828691.1171780.
Czytaj streszczenie
Śródmiąższowa choroba płuc wywołana ewerolimusem u chorego z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki Everolimus-induced interstitial lung disease in patient with metastatic renal cell carcinoma – case report and literature review
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas
OncoReview 2015; 3(19): 117-121. DOI: 10.5604/20828691.1171782.
Czytaj streszczenie
Mucynoza mieszkowa na czole u 15-letniej dziewczynki Follicular mucinosis on the forehead of a 15-year-old girl
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac
OncoReview 2015; 3(19): 122-124. DOI: 10.5604/20828691.1171797.
Czytaj streszczenie
Wpływ czynników socjodemograficznych u kobiet leczonych z powodu raka piersi na podjęcie decyzji związanych z chorobą i leczeniem The influence of socio-demographic factors on making a decision related to the disease and treatment in women with breast cancer
Andrzej Nowicki, Kamila Wiśniewska, Piotr Rhone
OncoReview 2015; 3(19): 125-132. DOI: 10.5604/20828691.1171800.
Czytaj streszczenie
Zaawansowany czerniak skóry – leczenie systemowe Advanced skin melanoma – systemic treatment
Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro, Aleksandra Grela-Wojewoda, Ida Cedrych
OncoReview 2015; 3(19): 133-138. DOI: 10.5604/20828691.1171802.
Czytaj streszczenie