Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2015

spis artykułów:
Skuteczne leczenie przełomu nadciśnieniowego u 2-letniego chłopca z neuroblastoma Effective treatment of severe hypertensive crisis in 2-year-old child with neuroblastoma
Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Jolanta Antoniewicz, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Carlos Rodriguez-Galindo, Anna Fijałkowska
OncoReview 2015; 2(18): 53-56. DOI: 10.5604/20828691.1159656.
Czytaj streszczenie
Kardioonkologiczny balans u 75-letniego pacjenta z rakiem wątrobowokomórkowym CS IV i zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca NYHA III w chwili rozpoznania Cardiooncological balance in a 75-year-old male with a hepatocellular carcinoma CS IV and a congestive heart failure NYHA III „de novo”
Maciej Żechowicz, Konrad Wroński, Monika Rucińska
OncoReview 2015; 2(18): 57-61. DOI: 10.5604/20828691.1159657.
Czytaj streszczenie
Czy rozpoznanie nowotworu powinno zmienić sposób terapii przeciwkrzepliwej u pacjenta z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową? Should a diagnosis of cancer impact the anticoagulant therapy in patients with recurrent thromboembolic disease?
Maria Wieteska, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit, Adam Torbicki
OncoReview 2015; 2(18): 62-66. DOI: 10.5604/20828691.1159658.
Czytaj streszczenie
Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej na przykładzie pacjentki leczonej z powodu uogólnionego raka piersi Efficacy and safety of liposomal doxorubicin in a patient treated for metastatic breast cancer
Joanna Streb, Agnieszka Słowik
OncoReview 2015; 2(18): 67-70. DOI: 10.5604/20828691.1159659.
Czytaj streszczenie
Długotrwała odpowiedź na leczenie ewerolimusem u pacjenta z przerzutowym rakiem nerki po progresji w trakcie leczenia sunitynibem–sorafenibem Long-term response with everolimus for metastatic renal cell carcinoma refractory to sunitinib-sorafenib sequence
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska
OncoReview 2015; 2(18): 71-75. DOI: 10.5604/20828691.1159660.
Czytaj streszczenie
Neurologiczny zespół paranowotworowy w przebiegu raka piersi Paraneoplastic neurological syndrome in the course of breast cancer
Anna Ciszewska, Łukasz Głogowski, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2015; 2(18): 76-80. DOI: 10.5604/20828691.1159661.
Czytaj streszczenie
Wiedza o profilaktyce, czynnikach ryzyka i leczeniu rozpoznanego raka piersi u kobiet – czy choroba może wpływać na ich zachowania prozdrowotne? Knowledge about prevention, risk factors and treatment in women with diagnosed breast cancer. Whether the disease affects their healthy behaviour?
Andrzej Nowicki, Karolina Rusak, Piotr Rhone
OncoReview 2015; 2(18): 81-90. DOI: 10.5604/20828691.1159662.
Czytaj streszczenie
Kardiotoksyczność wywołana radioterapią u pacjentek z rakiem piersi Cardiotoxicity of radiotherapy in breast cancer patients
Paul McGale, Carolyn Taylor, Sarah Darby
OncoReview 2015; 2(18): 91-92. DOI: 10.5604/20828691.1159663.
Czytaj streszczenie