Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2015

spis artykułów:
Kardiomiopatia poantracyklinowa przebiegająca z zastoinową niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym, wymagająca pilnego przeszczepienia serca: obserwacja 30-letnia Adriamycin cardiomyopathy with congestive heart failure, cardiogenic shock and emergency heart transplant: 30-year follow up
Asma Mursleen, Eric E. Harrison
OncoReview 2015; 1(17): 5-10. DOI: 10.5604/20828691.1147501.
Czytaj streszczenie
Zastosowanie doksorubicyny liposomalnej z uwzględnieniem prewencji kardiotoksyczności u chorej z HER-2-dodatnim rakiem piersi Liposomal doxorubicin in first line metastatic HER-2-positive breast cancer for prevention the cardiotoxicity
Ewa Chmielowska
OncoReview 2015; 1(17): 11-15. DOI: 10.5604/20828691.1147502.
Czytaj streszczenie
Śródmiąższowe zapalenie płuc w trakcie leczenia rytuksymabem Interstitial pneumonia during treatment with rituximab
Dominika Leś, Anna Polakiewicz-Gilowska, Beata Kaleta, Danuta Starzyczny-Słota, Elżbieta Nowara
OncoReview 2015; 1(17): 16-20. DOI: 10.5604/20828691.1147505.
Czytaj streszczenie
Wyniki wieloośrodkowego badania ankietowego na temat leczenia hormonozależnego raka piersi w Polsce w latach 2009–2013 Results of a multi-centre survey concerning the treatment of hormone-dependent breast cancer in Poland in 2009–2013
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
OncoReview 2015; 1(17): 21-26. DOI: 10.5604/20828691.1147506.
Czytaj streszczenie
Rehabilitacja pacjentów onkologicznych – zasadność i cele Therapeutic rehabilitation of cancer patients. Why and what for?
Marina F. Ballyuzek, Boris P. Stepanov, Anna K. Ionova, Maria V. Mashkova
OncoReview 2015; 1(17): 27-32. DOI: 10.5604/20828691.1147508.
Czytaj streszczenie
Opieka nad rekonwalescentem po alotransplantacji komórek krwiotwórczych Post-transplant care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Ewa Karakulska-Prystupiuk, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
OncoReview 2015; 1(17): 33-41. DOI: 10.5604/20828691.1147509.
Czytaj streszczenie
Miejscowe zastosowanie imikwimodu w leczeniu mnogich powierzchownych nowotworów podstawnokomórkowych Treatment of multiple superficial basal cell carcinomas with topical imiquimod
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac
OncoReview 2015; 1(17): 42-45. DOI: 10.5604/20828691.1147510.
Czytaj streszczenie