Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2014

spis artykułów:
Amyloidoza serca: utajona przyczyna powikłań sercowo-naczyniowych w praktyce onkologicznej Cardiac amyloidosis: a hidden cause of cardiovascular complications in oncology practice
Beata Mladosievicova, Zuzana Poljak, Olja El-Hassoun, Lubica Roziakova, Andrea Carter
OncoReview 2014; 4(16): 137-143. DOI: 10.5604/20828691.1134300.
Czytaj streszczenie
Niedomykalność zastawki mitralnej po terapii antracyklinami: opis przypadku Mitral regurgitation after anthracycline exposure: a case report
Gregory R. Hartlage, Palmer H. Cole, Aarti A. Patel, C. Alberto Morales, Eric E. Harrison
OncoReview 2014; 4(16): 144-147. DOI: 10.5604/20828691.1134302.
Czytaj streszczenie
Zastosowanie liposomalnej doksorubicyny u chorych z rozsianym rakiem piersi ze współistniejącymi istotnymi obciążeniami kardiologicznymi Administration of liposomal doxorubicin in patients with metastatic breast cancer and significant concomitant cardiovascular conditions
Agnieszka Bryjak
OncoReview 2014; 4(16): 148-154. DOI: 10.5604/20828691.1134303.
Czytaj streszczenie
Późna kardiomiopatia poantracyklinowa – opis przypadku Delayed anthracycline-induced cardiomyopathy – case report
Elżbieta Wiater, Grzegorz Charliński, Małgorzata Magoń-Golińska
OncoReview 2014; 4(16): 155-159. DOI: 10.5604/20828691.1134304.
Czytaj streszczenie
Szpiczak plazmocytowy IgM: trudności diagnostyczne i wyniki leczenia bortezomibem – opis przypadku IgM multiple myeloma: diagnostic difficulties and results of bortezomib treatment – case report
Rafał Machowicz, Kamila Skwierawska, Krzysztof Mądry, Michał Górka, Jagoda Żurawska, Piotr Kacprzyk, Anna Waszczuk-Gajda, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
OncoReview 2014; 4(16): 160-164. DOI: 10.5604/20828691.1134306.
Czytaj streszczenie
Zdrowie i choroba – aspekty medyczne i psychologiczne jakości życia chorych na nowotwory narządów rodnych Health and disease – medical and psychological aspects of quality of life in patients with gynecological cancers
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2014; 4(16): 165-170. DOI: 10.5604/20828691.1134308.
Czytaj streszczenie
Nowa integracyjna terapia fotodynamiczna nowotworów z użyciem lasera, magnetoterapii i ferromagnetyków pochodzenia roślinnego New integrative PDT method of cancer treatment by means of laser, magnetic therapy and herbal ferromagnetics
Hayk S. Arakelyan
OncoReview 2014; 4(16): 171-174. DOI: 10.5604/20828691.1134310.
Czytaj streszczenie