Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2014

spis artykułów:
Idiopatyczna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czy ukryty nowotwór? Idiopathic venous thromboembolism or occult cancer?
Szymon Darocha, Michał Florczyk, Adam Torbicki
OncoReview 2014; 1(13): 5-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych w onkologii Novel oral anticoagulants in the treatment of cancer patients
Renata Biernacka, Tomasz Lewandowski, Jolanta Andrzejuk, Marek Szmyd
OncoReview 2014; 1(13): 11-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Pheochromocytoma i przyzwojak – praca przeglądowa Pheochromocytoma and paraganglioma – an overview
Monika Łubińska, Krzysztof Sworczak
OncoReview 2014; 1(13): 18-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Głęboka odpowiedź molekularna (MR4,5) jako cel leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych. MR4,5 celem leczenia CML za pomocą IKT Deep molecular response (MR4.5) as a target of therapy with tyrosine kinase inhibitors. MR4.5 – goal of CML treatment
Tomasz Sacha
OncoReview 2014; 1(13): 26-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Leczenie ewerolimusem i eksemestanem chorych na uogólnionego raka piersi w podeszłym wieku – opis przypadku Everolimus with exemestane in elderly breast cancer patients – case report
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
OncoReview 2014; 1(13): 33-36. DOI:
Czytaj streszczenie
Skóra żeglarza: skóra romboidalna karku, rogowacenie słoneczne, rak kolczystokomórkowy i rak podstawnokomórkowy. Opis przypadku Skin of sailor: cutis rhomboidalis nuchae, actinic keratosis, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. Case report
Ahmad Abdulaziz, Piotr Brzeziński, Anca Chiriac
OncoReview 2014; 1(13): 37-41. DOI:
Czytaj streszczenie