Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2013

spis artykułów:
[Sprawozdanie z dorocznego spotkania ICOS w Waszyngtonie - znaczenie dla nauki w Europie Wschodniej] ICOS Annual Conference Meeting in Washington DC – importance for scientific activity in Eastern Europe
Sebastian Szmit
OncoReview 2013; 4(12): 227-229. DOI:
Czytaj streszczenie
Imatynib w terapii adiuwantowej pacjentów po zabiegu usunięcia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) – przegląd systematyczny badań klinicznych i metaanaliza Adjuvant imatinib after resection of gastrointestinal stromal tumour – systematic review and meta-analysis
Paweł Kawalec, Joanna Kryst, Tomasz Laczewski, Lech Martyna
OncoReview 2013; 4(12): 232-242. DOI:
Czytaj streszczenie
Dylematy w leczeniu raka nerki – pazopanib Pazopanib – dilemmas in kidney cancer treatment
Piotr Tomczak
OncoReview 2013; 4(12): 257-261. DOI:
Czytaj streszczenie
Zaawansowany mięsak maziówkowy o długotrwałym przebiegu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Long-term survivor of advanced synovial sarcoma – case report and literature review
Ewelina Jagiełło-Wieczorek
OncoReview 2013; 4(12): 264-269. DOI:
Czytaj streszczenie
Mięsakorak trzonu macicy jako trzeci nowotwór pacjentki – opis przypadku i omówienie aktualnych zaleceń postępowania Carcinosarcoma of the uteri as a third diagnosed malignancy – case report and the review of treatment modality
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż
OncoReview 2013; 4(12): 274-277. DOI:
Czytaj streszczenie
Wysięk opłucnowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem – opis przypadku Pleural effusion in patient with chronic myeloid leukemia treated with dasatinib – a case report
Rafał Becht
OncoReview 2013; 4(12): 278-282. DOI:
Czytaj streszczenie
Spotkanie z człowiekiem. Co ja mogę z tego mieć? Meeting the human. What can I get out of it?
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca
OncoReview 2013; 4(12): 283-285. DOI:
Czytaj streszczenie