Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2013

spis artykułów:
Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych Early molecular response as a criterion of optimal response to chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors
Tomasz Sacha
OncoReview 2013; 2(10): 80-84. DOI:
Czytaj streszczenie
Postępy w leczeniu szpiczaka mnogiego w roku 2012 Progress in treatment of multiple myeloma in year 2012
Artur Jurczyszyn, Anna Engel
OncoReview 2013; 2(10): 89-92. DOI:
Czytaj streszczenie
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu w kontekście programu lekowego Advanced or metastatic non-small-cell lung cancer treatment – new Polish government regulation
Dariusz M. Kowalski, Paweł Krawczyk
OncoReview 2013; 2(10): 95-101. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola lapatynibu w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi The role of lapatinib in HER2-positive breast cancer
Małgorzata Kuc-Rajca, Tadeusz Pieńkowski, Anna Walaszkowska-Czyż
OncoReview 2013; 2(10): 104-107. DOI:
Czytaj streszczenie
Heterogenność raka piersi – sprawozdanie z IMPAKT Breast Cancer Conference Breast cancer heterogeneity – report from IMPAKT Breast Cancer Conference
Katarzyna Pogoda
OncoReview 2013; 2(10): 110-114. DOI:
Czytaj streszczenie
Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory – podejście kliniczne Mental disorders in cancer patients – clinical approach
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2013; 2(10): 119-128. DOI:
Czytaj streszczenie
Spotkanie z Człowiekiem Nadzieja Hope
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca
OncoReview 2013; 2(10): 129-131. DOI:
Czytaj streszczenie