Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2011

spis artykułów:
Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku Recommendations for diagnostics and therapy of gastrointestinal stromal tumors (GIST) in 2010
Jan Kulig, Maciej Krzakowski, Czesław Osuch, Janusz A. Siedlecki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Jacek Sygut, Janusz Limon, Arkadiusz Jeziorski, Urszula Grzesiakowska, Konrad Ptaszyński, Janusz Słuszniak, Wojciech Polkowski, Elżbieta Starosławska, Marcin Polkowski, Marek Bębenek, Maciej Matłok, Katarzyna Urbańczyk, Włodzimierz Olszewski, Stanisław Głuszek, Zbigniew I. Nowecki
OncoReview 2011; 1(1): 8-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego refundacja leku sierocego wymaga szczególnego podejścia? Why does reimbursement of orphan drugs require a specific approach?
Krzysztof Łanda
OncoReview 2011; 1(1): 21-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe spojrzenie na ocenę skuteczności terapii celowanych zaawansowanego raka nerki – kontrowersje New view on advanced renal cancer targeted therapies efficacy – controversies
Cezary Szczylik
OncoReview 2011; 1(1): 29-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowa klasyfikacja NET The New Classification of NET
Anna Nasierowska-Guttmejer
OncoReview 2011; 1(1): 41-47. DOI:
Czytaj streszczenie
Szpiczak mnogi. Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia Multiple myeloma. Practical aspects regarding diagnosis and treatment
Andrzej Pluta
OncoReview 2011; 1(1): 48-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie ewerolimusu w leczeniu rozsianego raka nerkowokomórkowego Wyniki końcowe i analiza czynników prognostycznych Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma Final Results and Analysis of Prognostic Factors
Robert J. Motzer, Bernard Escudier, Stephane Oudard, Thomas E. Hutson, Camillo Porta, Sergio Bracarda, Viktor Grünwald, John A. Thompson, Robert A. Figlin, Norbert Hollaender, Andrea Kay, Alain Ravaud
Przedruk z: Cancer 2010; 116: 4256-65 ISSN 1097-0142 ©2010 American Cancer Society
Czytaj streszczenie
Komentarz [do artykułu "Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie ewerolimusu w leczeniu rozsianego raka nerki"] Commentary [to: "Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma..."]
Piotr J. Wysocki
OncoReview 2011; 1(1): 71-72. DOI:
Czytaj streszczenie
Sprawozdanie z kongresu ASH w Orlando w grudniu 2010 roku ASH Annual meeting 2010
Dariusz Woszczyk
OncoReview 2011; 1(1): 75-80. DOI:
Czytaj streszczenie