Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż

Otrzymano/Received: 14.08.2017. Zaakceptowano/Accepted: 17.08.2017.

Lapatinib in the treatment of advanced HER2-positive breast cancer

Lapatynib w leczeniu zaawansowanego, HER2-dodatniego raka piersi OncoReview 2017; 3(27): 144-149. DOI: 10.24292/01.OR.170817
STRESZCZENIE

Rak piersi z nadekspresją receptora HER2 lub amplifikacją jego genu stanowi ok. 20% wszystkich zachorowań, cechuje się on bardziej agresywnym przebiegiem i gorszym rokowaniem. Nowe leki ukierunkowane na receptor HER2, takie jak: lapatynib, pertuzumab czy trastuzumab emtanzyna, poprawiły skuteczność leczenia zaawansowanego raka piersi. W artykule omówiono rolę lapatynibu w terapii nakierowanej na szlak receptora HER oraz opisano sekwencję leczenia 2 pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim.

ABSTRACT

The overexpression of the HER2 receptor and its gene amplification are observed in c. 20% of newly diagnosed cases of breast cancer and associated with a more aggressive clinical course and poorer prognosis. New HER2-targeted drugs, such as lapatinib, pertuzumab and trastuzumab emtansine, significantly improve patient outcomes. The article reviews the role of lapatinib in HER-targeted therapy and describes the treatment sequence of two women with HER2-positive advanced breast cancer.

PREVIOUS NUMBERS