Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2013

list of articles:
Meeting the human Spotkanie z człowiekiem
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca
OncoReview 2013; 1(9): 5-8. DOI:
Read summary
Perioperative treatment of oesophageal, oesophago-gastric and gastric adenocarcinoma: new standards of care and controversies Leczenie okołooperacyjne gruczolakoraka przełyku, połączenia przełykowo- -żołądkowego oraz żołądka: nowe standardy postępowania i kontrowersje
Izabela Łasińska, Łukasz Kwinta, Maria Litwiniuk, Piotr J. Wysocki
OncoReview 2013; 1(9): 11-17. DOI:
Read summary
The quality of life and the sexual activity of prostate cancer patients after radical radiotherapy in comparison with group without cancer Ocena jakości życia i aktywności seksualnej pacjentów po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego w porównaniu z grupą zdrowych mężczyzn
Monika Rucińska, Anna Kieszkowska-Grudny, Katarzyna Klimowicz, Sergiusz Nawrocki
OncoReview 2013; 1(9): 18-24. DOI:
Read summary
Role of molecular examinations in qualification to first line treatment with erlotinib in NSCLC patients based on EUTARCstudy results Znaczenie badań molekularnych w kwalifikacji do terapii i linii erlotynibem chorych na NDRP na podstawie wyników badania EUTARC
Paweł Krawczyk
OncoReview 2013; 1(9): 26-33. DOI:
Read summary
Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis Większa skuteczność nilotynibu niż imatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej. Analiza aktualnych wyników badania ENESTnd i ENESTcmr
Tomasz Sacha
OncoReview 2013; 1(9): 37-45. DOI:
Read summary
Report on Advanced Course In Diagnosis and Treatment of NET’S Sprawozdanie z kursu Advanced Course In Diagnosis and Treatment of NET’S zorganizowanego przez Klinikę Onkologii Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali (Szwecja) w dniach 26–28 listopada 2012 r.
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
OncoReview 2013; 1(9): 51-16. DOI:
Read summary
New possibilities of therapy for advanced, metastatic breast cancer Nowe możliwości leczenia uogólnionego raka piersi
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż
OncoReview 2013; 1(9): 59-62. DOI:
Read summary
Thrombo-embolic complications related to hormone therapy of breast cancer – a case report Powikłania zakrzepowo-zatorowe podczas hormonoterapii raka piersi – opis przypadku
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Łukasz Kownacki, Marcin Kurzyna
OncoReview 2013; 1(9): 63-68. DOI:
Read summary