Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2012

list of articles:
Physical activity and cancer Aktywność fizyczna a nowotwory
Maria Litwiniuk, Izabela Kara
OncoReview 2012; 4(8): 228-233. DOI:
Read summary
Rehabilitation of patients with cancer of the respiratory system Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego
Oliwia Głogowska, Sebastian Szmit, Maciej Głogowski
OncoReview 2012; 4(8): 236-243. DOI:
Read summary
Distress and depression in cancer patients – diagnosis and treatment Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2012; 4(8): 246-252. DOI:
Read summary
Chemotherapy in gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasm (GEP-NEN) Chemioterapia w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (GEP-NEN)
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
OncoReview 2012; 4(8): 255-261. DOI:
Read summary
Exemestan in breast cancer treatment Rola eksemestanu w leczeniu raka piersi
Elżbieta Wójcik
OncoReview 2012; 4(8): 264-268. DOI:
Read summary
Acquired haemophilia A in a patient with neoplastic disease Nabyta hemofilia A u pacjenta z chorobą nowotworową
Krystyna Zawilska, Witold Krüger, Mariola Bober, Sławomir Jurek
OncoReview 2012; 4(8): 269-273. DOI:
Read summary
Late relapse of chronic myeloid leukemia after allogeneic stem cell transplantation – a case report Późny nawrót przewlekłej białaczki szpikowej po alogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych – opis przypadku
Ryszard Wichary
OncoReview 2012; 4(8): 276-278. DOI:
Read summary
Coronary angioplasty and aortic valve replacement in two patients with multiple myeloma – case reports Angioplastyka wieńcowa oraz wymiana zastawki aortalnej u dwóch chorych ze szpiczakiem mnogim – opisy przypadków
Artur Jurczyszyn, Maria Mrozek, Joanna Paleń, Marek Rajzer, Michał Terlecki, Aleksander B. Skotnicki
OncoReview 2012; 4(8): 279-283. DOI:
Read summary
Pericardiocentesis and pericardial therapy aspects in cancer patients – a case report Perikardiocenteza i aspekty terapii doosierdziowej u chorych onkologicznych – opis przypadku
Szymon Darocha, Magdalena Zaborowska-Szmit, Dariusz M. Kowalski, Sebastian Szmit, Rafał Mańczak, Marcin Kurzyna
OncoReview 2012; 4(8): 284-291. DOI:
Read summary