Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2012

list of articles:
Targeted therapies in neuroendocrine neoplasms Terapie celowane w nowotworach neuroendokrynnych
Violetta Rosiek, Beata Kos-Kudła
OncoReview 2012; 3(7): 163-170. DOI:
Read summary
Aromataze inhibitors in the treatment of breast cancer Znaczenie inhibitorów aromatazy w leczeniu chorych na raka piersi
Tadeusz Pieńkowski
OncoReview 2012; 3(7): 173-181. DOI:
Read summary
Application of echocardiography in oncology – practical remarks Zastosowanie echokardiografii w onkologii – uwagi praktyczne
Rafał Mańczak, Sebastian Szmit, Adam Torbicki
OncoReview 2012; 3(7): 183-192. DOI:
Read summary
Central venous catheters and complications in cancer patients Żylne cewniki centralne do chemioterapii a powikłania kardiologiczne
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca, Marcin Kurzyna
OncoReview 2012; 3(7): 194-198. DOI:
Read summary
Depression in patients with cancer. Diagnosis and treatment in clinical practice Depresja u osób z chorobą nowotworową. Rozpoznawanie i leczenie – aspekty praktyczne
Sławomir Murawiec
OncoReview 2012; 3(7): 201-208. DOI:
Read summary
Advanced pancreatic neuroendocrine tumor patient treated with everolimus – case report Terapia ewerolimusem u pacjenta z zaawansowanym nowotworem neuroendokrynnym trzustki – opis przypadku
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
OncoReview 2012; 3(7): 211-213. DOI:
Read summary