Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2012

list of articles:
New possibilities of targeted therapy for advanced hormone receptor-positive breast cancer Nowe możliwości celowanego leczenia uogólnionego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych
Tadeusz Pieńkowski
OncoReview 2012; 2(6): 81-85. DOI:
Read summary
"Tumor lysis syndrome" "Zespół rozpadu guza"
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Mieczkowski
OncoReview 2012; 2(6): 88-92. DOI:
Read summary
Application of molecular markers in the diagnostics of thyroid focal lesions – current state of knowledge Zastosowanie markerów molekularnych w diagnostyce zmian ogniskowych w tarczycy – współczesny stan wiedzy
Marek Ruchała, Kosma Woliński, Maciej Fularz, Ewelina Szczepanek-Parulska
OncoReview 2012; 2(6): 93-100. DOI:
Read summary
Report from the ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 March 2012, Milan, Italy Mięsaki tkanek miękkich i kości oraz GIST – relacja z konferencji naukowej: ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 marca 2012, Mediolan, Włochy
Iwona Ługowska, Wirginiusz Dziewirski, Piotr Rutkowski
OncoReview 2012; 2(6): 103-110. DOI:
Read summary
Steroid-induced diabetes in oncology Cukrzyca posterydowa w onkologii – zasady diagnostyki i leczenia
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
OncoReview 2012; 2(6): 111-116. DOI:
Read summary
„D-dimerosis” among the patients with the cancer it is always needed to be treated? „D-dimeroza” u chorych z chorobą nowotworową, czy zawsze wymaga leczenia?
Maria Wieteska, Michał Florczyk, Adam Torbicki
OncoReview 2012; 2(6): 117-124. DOI:
Read summary
Hemoptysis – cancer or pulmonary embolism? Krwioplucie – rak czy zatorowość płucna?
Michał Florczyk, Maria Wieteska, Adam Torbicki
OncoReview 2012; 2(6): 127-133. DOI:
Read summary
The cardiac safety during treatment with sunitinib and sorafenib, multikinase angiogenesis inhibitors Bezpieczeństwo kardiologiczne podczas stosowania sunitinibu i sorafenibu, wielokinazowych inhibitorów angiogenezy
Sebastian Szmit
OncoReview 2012; 2(6): 134-142. DOI:
Read summary
The role of vena cava inferior filters in the prevention of venous thromboembolism prior to oncological surgeries Zastosowanie filtrów żylnych w profilaktyce przeciwzakrzepowej przed zabiegami onkologicznymi
Szymon Darocha, Małgorzata Kuc-Rajca, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna
OncoReview 2012; 2(6): 143-147. DOI:
Read summary