Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2012

list of articles:
Selected aspects of gastrointestinal stromal tumors management with tyrosine kinase inhibitors Wybrane aspekty stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych w terapii chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Piotr Tokajuk, Marek Z. Wojtukiewicz
OncoReview 2012; 1(5): 8-18. DOI:
Read summary
Irreversible tyrosine kinase inhibitors of epidermal growth factor receptors family – a new, promising therapeutic strategy Nieodwracalne inhibitory kinaz tyrozynowych receptorów rodziny naskórkowego czynnika wzrostu – nowa, obiecująca strategia terapeutyczna
Piotr J. Wysocki
OncoReview 2012; 1(5): 21-26. DOI:
Read summary
Chemotherapy-related nephrotoxicity Nefrotoksyczność leków stosowanych w chemioterapii nowotworów
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Mieczkowski
OncoReview 2012; 1(5): 29-38. DOI:
Read summary
Changes in the gastrointestinal mucosa after radio- and chemotherapy of the neoplasms Zmiany w błonie śluzowej przewodu pokarmowego wywołane radio- i chemioterapią nowotworów
Anna Nasierowska-Guttmejer
OncoReview 2012; 1(5): 39-44. DOI:
Read summary
Pericardial effusion endangering cardiac tamponade in cases of patients suffering for malignant diseases – diagnostics and management Płyn w worku osierdziowym zagrażający tamponadą serca u chorych onkologicznie – standardy diagnostyki i leczenia
Artur Matyszewski, Ksenia Barbara Krawentek-Matyszewska
OncoReview 2012; 1(5): 45-51. DOI:
Read summary
Compliance, adherence, persistence – causes and consequences of non-adherence to medical recommendations Compliance, adherence, persistence – przyczyny i konsekwencje niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych
Karolina Skóra
OncoReview 2012; 1(5): 54-60. DOI:
Read summary
Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials Blokada receptorów angiotensyny a ryzyko zachorowania na raka: metaanaliza randomizowanych badań kontrolnych
Dr Ilke Sipahi MD, Sara M. Debanne PhD, Douglas Y. Rowland PhD, Daniel I. Simon MD, James C. Fang MD
Przedrukowano z: The Lancet Oncology 2010; Vol. 11, Nr 7: 627 – 636 ISSN 1470-2045 Copyright © 2010, Elsevier
Read summary
Czy antagoniści receptorów angiotensynowych AT1 (sartany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej? Komentarz kardiologa i hipertensjologa Czy antagoniści receptorów angiotensynowych AT1 (sartany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej? Komentarz kardiologa i hipertensjologa
Krzysztof J. Filipiak
OncoReview 2012; 1(5): 63-64. DOI:
Read summary
Phase III clinical trial evaluating the use pazopanib in the treatment of kidney cancer - a discussion assumptions and results of the study Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki – omówienie założeń i wyników badania
oprac.: Irena Federowicz
OncoReview 2012; 1(5): 65-68. DOI:
Read summary
Commentary [Phase III clinical trial evaluating the use pazopanib in the treatment of kidney cancer - a discussion assumptions and results of the study] Komentarz [Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki – omówienie założeń i wyników badania]
Kazimierz Drosik
OncoReview 2012; 1(5): 69-70. DOI:
Read summary