Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2018

list of articles:
Role of biomarkers and electrocardiography assessment as individual predictors of anthracycline cardiotoxicity in lymphoma patients Role of biomarkers and electrocardiography assessment as individual predictors of anthracycline cardiotoxicity in lymphoma patients
Monika Długosz-Danecka, Andrzej Jaroszyński, Wojciech Jurczak
OncoReview 2018; 4(32): 99-104. DOI: 10.24292/01.OR.271218
Read summary
1st Baltic Cardio-Oncology Meeting I Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne 2018
Ewa Lewicka, Marcin Kuźma
OncoReview 2018; 4(32): 105-107. DOI: 10.24292/01.OR.211218
Read summary
Erythropoietin and the erythropoietin receptor, and drug resistance and progression of the neoplastic disease Erytropoetyna i receptor erytropoetynowy a lekooporność i progresja choroby nowotworowej
Dominika Leś, Maria Saduś-Wojciechowska, Tomasz Rutkowski, Andrzej Wygoda, Krzysztof Składowski
OncoReview 2018; 4(32): 108-113. DOI: 10.24292/01.OR.171218
Read summary
Hypoalbuminemia as a relapse risk factor after high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in patients with Hodgkin’s lymphoma Hypoalbuminemia as a relapse risk factor after high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in patients with Hodgkin’s lymphoma
Paweł Koźlik, Monika Długosz-Danecka, Renata Pacholczak, Agata Bryk, Agata Krawczyk, Wojciech Jurczak
OncoReview 2018; 4(32): 114-119. DOI: 10.24292/01.OR.101218
Read summary
Non-pegylated liposomal doxorubicin based on treatment of diffuse large B cell lymphoma in old patient with increased cardiovascular risk – case report and review of literature Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B u pacjenta w starszym wieku z wysokim ryzykiem powikłań sercowo- -naczyniowych – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
Monika Joks, Monika Urbaniak
OncoReview 2018; 4(32): 120-126. DOI: 10.24292/01.OR.080119
Read summary
Students’ knowledge about cervical cancer and vaccine against human papillomavirus (HPV) Wiedza studentów na temat raka szyjki macicy i szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
Marta Maksimiuk, Aleksandra Sobiborowicz, Olga Beranek, Maria Sobol, Anna Maria Badowska-Kozakiewicz
OncoReview 2018; 4(32): 127-136. DOI: 10.24292/01.OR.280918
Read summary
The influence of risk factors associated with lifestyle on the development of breast cancer Wpływ czynników ryzyka związanych ze stylem życia na rozwój nowotworu piersi
Nicola Szeja, Małgorzata Słoma
OncoReview 2018; 4(32): 137-144. DOI: 10.24292/01.OR.030119
Read summary