Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2018

list of articles:
Cardio-oncology in Ukraine: experience at Strazhesko Institute of Cardiology Kardioonkologia na Ukrainie: doświadczenia Instytutu Kardiologii Strazhesko
Sergey Kozhukhov, Nataliia Dovganych, Ivan Smolanka, Olga Lyhyrda
OncoReview 2018; 3(31): 65-69. DOI: 10.24292/01.OR.120918
Read summary
The role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer associated venous thromboembolism Rola bezpośrednich doustnych antykoagulantów w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z rakiem
Elizaveta Panchenko, Julia Fedotkina, Anatoly Dobrovolsky
OncoReview 2018; 3(31): 70-75. DOI: 10.24292/01.OR.121918
Read summary
Acute myocardial infarction in an elderly patient treated for lung cancer Świeży zawał serca u pacjentki w wieku podeszłym leczonej z powodu raka płuca
Piotr Plecka
OncoReview 2018; 3(31): 76-79. DOI: 10.24292/01.OR.0901018
Read summary
Variability of clinical characteristic of colorectal cancer patients – analysis of selected parameters Zmienność cech klinicznych chorych na raka jelita grubego – analiza wybranych parametrów
Angelika Copija, Łukasz Głogowski, Katarzyna Walkiewicz, Karolina Janion, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2018; 3(31): 80-85. DOI: 10.24292/01.OR.290818
Read summary
Time to treatment of prostate cancer patients Ocena czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia onkologicznego pacjentów z rakiem gruczołu krokowego
Monika Rucińska, Karolina Osowiecka, Szymon Gałka, Radosław Środa, Piotr Wojciechowski, Anna Sugajska
OncoReview 2018; 3(31): 86-93. DOI: 10.24292/01.OR.080818
Read summary