Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2018

list of articles:
Multiple debulking surgery and triple antifungal therapy in abdominal-cardiac- -pulmonary invasive aspergillosis Odbarczające interwencje chirurgiczne i trójlekowa terapia przeciwgrzybicza w brzuszno-sercowo-płucnej inwazyjnej aspergilozie
Przemysław Gałązka, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Krzysztof Czyżewski, Zbigniew Serafin, Patrycja Zalas-Więcek, Jan Styczyński
OncoReview 2018; 2(30): 33-37. DOI: 10.24292/01.OR.041618
Read summary
Suspected ovarian cancer in a young patient with a congenital heart defect and a history of cardiac surgery and pacemaker implantation – difficult therapeutic decisions Podejrzenie raka jajnika u młodej chorej z wrodzoną wadą serca po korekcji kardiochirurgicznej i implantacji stymulatora – trudne decyzje terapeutyczne
Kamila Kaźmierczak, Tomasz Stempniewski, Joanna Kufel-Grabowska, Błażej Nowakowski
OncoReview 2018; 2(30): 38-41. DOI: 10.24292/01.OR.040618
Read summary
Challenges in diagnosing and treating pancreatic neuroendocrine tumours in patients with a multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) syndrome Nowotwory neuroendokrynne trzustki u pacjentów z zespołem mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1): trudności w diagnostyce i leczeniu
Natalia Rogozik, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Jarosław B. Ćwikła, Andrzej Cichocki, Adam Przybyłkowski, Maciej Słodkowski, Tomasz Bednarczuk
OncoReview 2018; 2(30): 42-47. DOI: 10.24292/01.OR.270518
Read summary
Current diagnosis and treatment of Nelson’s syndrome Współczesne metody diagnostyki i leczenia zespołu Nelsona
Katarzyna Ożga, Grzegorz Zieliński, Łukasz Konecki, Marta Mazur, Przemysław Witek
OncoReview 2018; 2(30): 48-53. DOI: 10.24292/01.OR.300518
Read summary
The quality of life, general health, and pain sensations after treatment in the assessment of breast cancer patients Jakość życia, ogólny stan zdrowia i doznania bólowe po leczeniu w ocenie chorych na raka piersi
Andrzej Nowicki, Joanna Trybulska, Piotr Rhone
OncoReview 2018; 2(30): 54-59. DOI: 10.24292/01.OR.160418
Read summary