Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2017

list of articles:
Outcome of anthracycline-related cardiomyopathy – experience of a cardiooncology clinic at a tertiary referral cancer centre Kardiomiopatia poantracyklinowa – doświadczenie kliniki kardioonkologii w ośrodku onkologicznym III stopnia referencyjności
Aruna Alahari Dhir, Anuprita Daddi, Sheela Prashant Sawant
OncoReview 2017; 4(28): 155-161. DOI: 10.24292/01.OR.291117
Read summary
Efficacy and safety of non-pegylated liposomal doxorubicin in metastatic breast cancer therapy Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu zaawansowanego raka piersi
Elżbieta Wójcik, Joanna Kufel-Grabowska, Joanna Gierba-Tomczyk
OncoReview 2017; 4(28): 162-167. DOI: 10.24292/01.OR.131217
Read summary
Problems of anticoagulant therapy in elderly cancer patients with atrial fibrillation and hemorrhagic stroke Trudności w prowadzeniu terapii przeciwkrzepliwej wśród pacjentów w wieku podeszłym ze współwystępującą chorobą nowotworową, z migotaniem przedsionków i udarem krwotocznym
Marina F. Ballyuzek, Maria V. Mashkova
OncoReview 2017; 4(28): 168-170. DOI: 10.24292/01.OR.281117
Read summary
Recurrent pulmonary embolism in a patient with renal tumor Nawrotowa zatorowość płucna u chorego z guzem nerki
Jarosław Kępski, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit
OncoReview 2017; 4(28): 171-175. DOI: 10.24292/01.OR.291117.1
Read summary
Cushing’s disease: is pasireotide LAR a breakthrough in adjuvant therapy after unsuccessful surgery? Choroba Cushinga: czy pazyreotyd LAR jest przełomem w leczeniu uzupełniającym po nieskutecznej operacji?
Przemysław Witek, Marta Mazur, Joanna Witek
OncoReview 2017; 4(28): 176-179. DOI: 10.24292/01.OR.211217
Read summary
The massive nodular cutaneous and soft tissues lesions of the right shoulder and the arm as the extramedullary manifestation of the advanced stage of multiple myeloma Masywne, guzowate nacieki i tkanek miękkich ramienia prawego jako pozaszpikowa manifestacja zaawansowanej postaci szpiczaka mnogiego – opis przypadku z archiwów Kliniki Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Arkadiusz Drobiecki, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Bartosz Garus
OncoReview 2017; 4(28): 180-183. DOI: 10.24292/01.OR.201217
Read summary
Importance of nutritional intervention for the therapeutic process of haematological malignancies Znaczenie interwencji żywieniowej dla procesu terapeutycznego chorych na nowotwory hematologiczne
Nicola Szeja, Sebastian Grosicki
OncoReview 2017; 4(28): 184-191. DOI: 10.24292/01.OR.100917
Read summary
Satisfaction with life after radical treatment of cancer Satysfakcja z życia chorych po radykalnym leczeniu choroby nowotworowej
Andrzej Nowicki, Paulina Duba, Marzena Lemanowicz
OncoReview 2017; 4(28): 192-198. DOI: 10.24292/01.OR.141117
Read summary